Valgkamp | Stortingsvalg | kommunevalg | hovedsaker i valgkampen

Stem for ei ny regjering - nå er det vår tur!

Koronakrisa viser hvor avhengig samfunnet er av vanlige arbeidsfolk. Samtidig har Norge ei regjering som ikke setter arbeidsfolk først, men gir enorme skattekutt til dem som har mest fra før.

Fagforbundet og stortingsvalget 2021

De siste åtte årene har høyreregjeringa økt forskjellene mellom folk. De har bygd ned, sentralisert og privatisert helse, omsorg og skole. Det er helt vanlige folk som betaler prisen. 

Nå er det vår tur! Vi vil ha ei regjering som setter arbeidsfolk først, og som jobber for sterkere fellesskap og bedre velferd for alle. Fagforbundet vil ha ei ny regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. 

Les mer om hvorfor Fagforbundet vil ha ei ny regjering

 

 

 

Stopp privatiseringa 

Fagforbundet støtter politikere som sikrer bedre velferdstjenester, som eldreomsorg og skole. Nå er det tid for økt bemanning, styrket kompetanse og medbestemmelse for ansatte. 

Fagforbundet krever at skattepengene våre skal gå til velferdstjenester som drives av det offentlige, ikke bli profitt for private velferdsselskaper. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår. 

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier ja til velferd og nei til privatisering.

Les mer om hvorfor privatisering er en viktig sak for Fagforbundet i denne valgkampen.

 

Trygge arbeidsplasser og hele, faste stillinger 

Fagforbundet har lang tradisjon i å engasjere seg politisk og i valgkamp - både i lokalvalg og ved stortingsvalg. Det er fordi arbeidslivet hele tiden påvirkes av politikk, og vi jobber for å gjøre lønn, rettigheter og rammebetingelser best mulig for våre medlemmer.

Fagforbundet vil ha ei regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår og ei lønn vi kan leve av. 

Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til ansatte i barnehageskole og helse. For mange er arbeidsbelastningen er så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Deltidskrisa er ett av de største problemene i norsk arbeidsliv og det rammer flest kvinner. Vi trenger ei regjering som vil løse deltidskrisa, og sikre hele, faste stillinger.  

Les mer om hvorfor trygge og hele jobber er viktig for Fagforbundet i denne valgkampen.

 

Fagforbundet vil ha ei regjering som setter arbeidsfolk først. Nå er det vår tur! 

Disse Fagforbundsmedlemmene kan komme inn på Stortinget

Aktuelt

Sanker stemmer nattestid i Drammen

Klokka er tre mandag morgenen på parkeringsplassen til Vy buss i Drammen. Bussene gjøres klar til ny arbeidsdag. Midt mellom bussene dukker det opp en litt mindre bil, Fagforbundet Vikens valgkampbobil.

Se alle nyhetssaker

Spørsmål og svar

Fagforbundet har et politisk engasjement og et faglig-politisk samarbeid fordi vi ser at det er bra for dine rettigheter som arbeidstaker. Vi bryr oss med politikk fordi det er den mest effektive måten å beskytte våre medlemmers interesser på.

Fagforbundet er ikke politisk nøytral, men vi er sjølsagt politisk uavhengig. Vi har et prinsipp- og handlingsprogram som er vedtatt etter en demokratisk behandling i organisasjonen. Handlingsprogrammet er grunnlaget for den politikken og de kravene vi til enhver tid fremmer.

Fagforbundet vet at det er politikerne som bestemmer og vår jobb er å bruke vår innflytelse for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer er enige med oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

I valgkampen i 2015 påviste vi hvordan to av våre medlemmer tapte lønn og pensjon når jobben deres ble privatisert.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Les mer om hvordan Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Da den blåblå regjeringen overtok etter valget i 2013 begynte arbeidet med å forandre arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli 2015 ble endringene i arbeidsmiljøloven satt i verk. Et tilbakeskritt for norsk arbeidsliv, mener Fagforbundet.

For deg som arbeidstaker er det derfor ikke det samme hvem som styrer. Og siden Fagforbundet eksisterer for å ta vare på dine interesser som arbeidstaker bryr vi oss med politikk. Fordi det virker.

Last ned brosjyrer og materiell

Tipshefte for aktivister 2021 Last ned
Valgkamp 2021 plakat stående 1 Last ned
Valgkamp 2021 plakat stående 2 Last ned
Valgkamp plakat med tekstfelt Last ned
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?