Fagforbundet og kommunevalget 2019

Fagforbundet har lang tradisjon i å engasjere seg i valgkamp - både i lokalvalg og ved stortingsvalg. Det er fordi arbeidslivet hele tiden påvirkes av politikk, og vi jobber for å gjøre lønn, rettigheter og rammebetingelser best mulig for våre medlemmer.

Våre hovedsaker i kommunevalget

Ja til bedre velferd

Fagforbundet vil løfte kvaliteten på kommunale tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og tekniske tjenester. Vi vil sørge for god bemanning og styrke de ansattes kompetanse.

Nei til profitt i velferden

Fagforbundet vil at fellesskapets penger skal gi gode velferdstjenester til innbyggerne, ikke profitt til kommersielle selskaper. Derfor jobber Fagforbundet imot privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.  Fagforbundet sier nei til profitt i alle offentlig finansierte tjenester.

Gi oss trygge jobber

Fagforbundet jobber for hele, faste stillinger. Vi vil kjempe mot bruk av midlertidige ansettelser og løsarbeidere. Kommunene må bidra til å stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 

Mer om Fagforbundets hovedsaker:

Derfor er årets kommune- og fylkestingsvalg viktig

Kommunen er også arbeidsgiver

Mange av Fagforbundets medlemmer har kommunen som arbeidsgiver, og blir direkte påvirket av hvilke partier som bestemmer. I kommunevalget velger de på mange måter også sjefen sin. Det er en av flere grunner til at mange tillitsvalgte ute i kommunene er aktive i valgkampen.

Taper på konkurranseutsetting

Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer vil det samme som oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

Fagforbundet har et politisk engasjement og et faglig-politisk samarbeid fordi vi ser at det er bra for dine rettigheter som arbeidstaker. Vi bryr oss med politikk fordi det er den mest effektive måten å beskytte våre medlemmers interesser på.

Fagforbundet vil påvirke politikken

Fagforbundet er ikke politisk nøytral, men vi er sjølsagt politisk uavhengig. Vi har et prinsipp- og handlingsprogram som er vedtatt etter en demokratisk behandling i organisasjonen. Handlingsprogrammet er grunnlaget for den politikken og de kravene vi til enhver tid fremmer.

Fagforbundet vet at det er politikerne som bestemmer og vår jobb er å bruke vår innflytelse for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

For deg som arbeidstaker er det derfor ikke det samme hvem som styrer. Og siden Fagforbundet eksisterer for å ta vare på dine interesser som arbeidstaker bryr vi oss med politikk. Fordi det virker.

Aktuelt

Se flere artikler

Spørsmål og svar

Fagforbundet har et politisk engasjement og et faglig-politisk samarbeid fordi vi ser at det er bra for dine rettigheter som arbeidstaker. Vi bryr oss med politikk fordi det er den mest effektive måten å beskytte våre medlemmers interesser på.

Fagforbundet er ikke politisk nøytral, men vi er sjølsagt politisk uavhengig. Vi har et prinsipp- og handlingsprogram som er vedtatt etter en demokratisk behandling i organisasjonen. Handlingsprogrammet er grunnlaget for den politikken og de kravene vi til enhver tid fremmer.

Fagforbundet vet at det er politikerne som bestemmer og vår jobb er å bruke vår innflytelse for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer er enige med oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

I valgkampen i 2015 påviste vi hvordan to av våre medlemmer tapte lønn og pensjon når jobben deres ble privatisert.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Les mer om hvordan Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Da den blåblå regjeringen overtok etter valget i 2013 begynte arbeidet med å forandre arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli 2015 ble endringene i arbeidsmiljøloven satt i verk. Et tilbakeskritt for norsk arbeidsliv, mener Fagforbundet.

For deg som arbeidstaker er det derfor ikke det samme hvem som styrer. Og siden Fagforbundet eksisterer for å ta vare på dine interesser som arbeidstaker bryr vi oss med politikk. Fordi det virker.

Last ned brosjyrer og materiell

Bilklistremerke 60 x 20 cm - Valgkamp PDF (2,1 Mb) Last ned
Tipshefte for aktivister PDF (1065 k) Last ned Bestill
Faktaark kirkevalget PDF (118 k) Last ned
Faktaark heltid PDF (146 k) Last ned
Faktaark sosial dumping PDF (127 k) Last ned
Geavat jienastanvuoigatvuođa – vállje buoret čálggu - Valg 2019 PDF (307 k) Last ned Bestill