Til hovedinnhold

Stem for hele og faste stillinger!

Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til ansatte i helse og oppvekst. For mange er arbeidsbelastningen så stor at de ikke makter å stå i full jobb.

Ikon smil

Derfor må arbeidsdagen være sånn at folk orker å stå i hele stillinger. Deltidskrisa er en av de største utfordringer i norsk arbeidsliv og det rammer flest kvinner. 

Det er en deltidskrise for flere yrkesgrupper i Norge, ett eksempel er helsefagarbeidere. Se hvor mange ledige stillinger for helsefagarbeidere som lyses ut som deltid i din kommune.

Det er trygghet i å vite hvem som dukker opp for å gi stell eller tar imot barnet ditt i skolegården. Det er trygghet å vite hvem du skal jobbe med, når du selv skal på jobb eller om du har nok vakter til å betale regningene. Derfor vil Fagforbundet ha politikere som tar kampen mot deltidskrisa. 

Stem på partier som vil jobbe for hele, faste stillinger.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?