Til hovedinnhold

Kommunevalget: Høyre villeder om privatisering

Felles front: Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum kommer med en kraftig advarsel om Høyres privatiseringsplaner.

Felles front: Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum kommer med en kraftig advarsel om Høyres privatiseringsplaner. (Foto: Kjell-Erik Kallset)

Høyre varsler storstilt privatisering dersom de får makta i kommunene. Fagforbundet mener Erna Solberg og Høyre villeder velgerne når de hevder at det ikke vil ramme de ansatte. - Vi vet så altfor godt at privatisering fører til at ansatte får dårligere lønn, pensjon og arbeidsvilkår, sier Mette Nord.

17.08.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.08.2023

Forhåndsstemminga er i gang, og mange steder blir det tett løp om hvem som får makta i kommunen. Privatisering av eldreomsorgen og andre velferdstjenester er blitt en av de tydeligste konfliktene før kommunevalget. Det angår svært mange av Fagforbundets medlemmer som jobber i eldreomsorgen og velferdstjenestene.

- Vi er motstandere av privatisering og anbudsutsettelse av tjenestene fordi vi mener dette rammer både samfunnet, brukerne og de ansatte. Privatiseringen fører til at skattepenger som skulle gått til velferd, ender opp hos eierne av velferdsselskaper. Dessuten får de ansatte lavere lønn, dårligere pensjon og svekkede arbeidsvilkår, sier Mette Nord. 

Umulige løfter

Til VG 4. juni sa Erna Solberg at privatiseringen ikke skal «undergrave de ansattes- lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår» og at «det skal stilles strenge krav for å sikre dette». Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, hadde et enda tydeligere løfte i Dagsavisen 24. mai: «Kommunalt ansatte skal få minst like gode betingelser som i dag dersom sykehjemmene der de jobber konkurranseutsettes.» 

Fagforbundet mener Høyre villeder velgerne om medlemmenes lønns- og pensjonsvilkår.
 
- Det er ikke mulig å diktere ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved privatisering. Ved anbudsutsettelse av sykehjem kan det kun stilles krav om at de som vinner anbudet skal følge en landsomfattende tariffavtale, sier Nord.  
 
Da Oslo kommune overtok privatiserte sykehjem, gikk mange ansatte opp med 50.000 til 80.000 kroner i årslønn, mens noen fikk nesten 150.000 mer.  
 
- Høyre kan ikke prate seg bort fra at lønna og pensjonen til våre medlemmer blir dårligere. Fagforbundets medlemmer risikerer å tape 100 000 kroner i året og i tillegg kommer et tap i pensjon, sier Mette Nord. 

Kan tape en million i pensjon

Fagforbundet er godt kjent med tariffavtalene som gjelder private helseaktører. I NHOs tariffavtale som omfatter private helseaktører, får de ansatte lavere lønn enn om de hadde hatt kommunen som arbeidsgiver. Det er også forskjell på pensjonsvilkårene i kommunale og private tariffavtaler: ansatte som har passert 55 år vil miste retten til Avtalefestet pensjon (AFP) hvis et kommunalt sykehjem blir privatisert.
 
- For den enkelte kan dette bety inntil en million kroner i tapt pensjon i løpet av pensjonstida, sier Mette Nord. 

En juridisk umulighet

Fagforbundet har fått foretatt juridiske vurderinger av Høyres påstander. Juristene konkluderer med at krav om en bestemt tariffavtale vil komme i konflikt med arbeidsgiveres organisasjonsfrihet. Krav om lønns- og arbeidsvilkår som går lenger enn de som beskyttes av ILO-konvensjon, er i konflikt med EØS-reglene om tjenestefrihet. Dessuten vil dette være i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven.

- Til tross for hva Høyre gir inntrykk av, kan det ikke stilles krav om hvilken tariffavtale som skal gjelde og hva den skal inneholde, understreker Fagforbundet-lederen.   

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?