Til hovedinnhold

Stem mot privatisering!

Høyresida går til valg på å privatisere eldreomsorgen og andre velferdstjenester. Argumentet for privatisering er at kvaliteten blir bedre, men sannheten er at det er blir viktigere for politikerne å spare penger enn å øke kvalitet. De ansatte betaler prisen gjennom dårligere lønns og arbeidsvilkår.

Solveig Irene Skjerve jobber som helsearbeider i Bergen kommune. Nå frykter hun for pensjonen hvis Høyre vinner valget. Høyre lover nemlig en storstilt privatisering av eldreomsorgen i kommunen, det vil få store konsekvenser for Solveig. Hun kan nemlig tape så mye som en million i pensjon, i tillegg til at hun går ned i lønn. Dette kan vi ikke la skje, derfor er det viktig å bruke stemmeretten på et parti som er imot privatisering!

Les også: Gikk opp 150.000 da kommunen overtok driften av sykehjemmet.

 

Ikon SykesengOffentlige velferdstjenester som sykehjem, skole og renhold skal ikke drives av private, kommersielle selskaper. Vi trenger politikere som trygger brukere, pårørende og ansatte.
Stadige anbudsprosesser skaper utrygghet for alle. Vi vil ha trygge og gode tjenester som eies i fellesskap, og heller styrke kompetanse, øke bemanninga og ansattes medbestemmelse.

Stem på partier som jobber mot privatisering og profitt i velferden.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?