Til hovedinnhold

Rettigheter ved oppsigelse og avskjed

Stillingsvernet i Norge er sterkt. Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å si deg opp fra arbeidsforholdet. Dersom du selv sier opp eller arbeidsgiver har saklig grunn, så gjelder oppsigelsesfrister litt avhengig av hvor lenge du har jobbet.

Disse fristene er hjemlet enten i Arbeidsmiljøloven (AML) eller i tariffavtalen din. Tariffavtalen har oppsigelsesfrist på tre måneder for de fleste. De i prøvetid har 14 dager. Eldre arbeidstakere  har egne regler, vedtatt i AML § 15-3. 

For å unngå oppsigelser kan som regel arbeidsgiver også benytte seg av permitteringer, dersom grunnen for oppsigelsen er av midlertidig karakter. Oppsigelser kan også komme i forbindelse med nedbemmaningsprosesser. Hvis det går så langt som at arbeidsgiver har sagt deg opp, og du mener oppsigelsen er urimelig, løper det en frist på 14 dager for å kreve en forhandling. Derfor er det viktig at du tar kontakt med fagforeningen din så raskt så mulig.

Hvis man ikke blir enig i forhandlingsmøte med arbeidsgiver må saken løftes videre fra fagforeningen til Fagforbundets kompetansesenter for videre behandling. Som medlem der du får hjelp av Fagforbundet, vil du i en oppsigelsessak ikke trenge å betale noe selv om saken må føres for retten.

Avskjed

Avskjed er arbeidsgivers tyngste våpen og innebærer at arbeidsforholdet opphører med øyeblikkelig virkning. Avskjed innebærer at arbeidstaker har gjort et «grovt pliktbrudd  eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen» ( AML 15-14) I praksis er avskjed mest aktuelt ved økonomiske misligheter som underslag og tyveri.

Jeg holder på å miste jobben, hva gjør jeg? 

Hvis du er i ferd med å bli sagt opp på usaklig grunnlag bør du kontakte fagforeningen din, og du vil få hjelp av dine tillitsvalgte. Din lokale fagforening finner du enten på medlemsportalen eller ved å søke på min fagforening

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?