Er du ny som tillitsvalgt?

Spørsmål, illustrasjon. (Foto: Mostphotos)

Som tillitsvalgt er du viktig både for kollegene dine og for arbeidsplassen. Du er bindeleddet mellom dine kolleger og arbeidsgiver. Her er det du trenger å vite for å komme i gang.

16.10.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.11.2020

Alle tillitsvalgte skal ha skolering. Tillitsvalgtopplæringa er gratis. Det inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Fagforeninga har ansvaret for skolering av egne tillitsvalgte. Kurs og konferanser finner du på nettsida.

Hva gjør en tillitsvalgt?

Tillitsvalgte har en dobbeltrolle. I det daglige arbeidet er du en vanlig ansatt, som må følge instrukser fra ledelsen. Men straks det dukker opp en sak hvor du må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes.

Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter og er i enkelte situasjoner en likeverdig part med arbeidsgiver. Hovedavtalen er den viktigste avtalen mellom partene i arbeidslivet, og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Typiske arbeidsoppgaver

  • Bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • Sørge for god informasjon til rett tid
  • Verving og innmelding
  • Kalle inn til medlemsmøter/plassmøter/gruppemøter

Svare på spørsmål om medlemmenes rettigheter i arbeidslivet som:

Inviter medlemmene til klubbmøte

Hvem skal jeg invitere? Hva må jeg huske på? Hvordan skriver jeg en saksliste? Og hva bør referatet inneholde? Har medlemmene forslag på saker som bør tas opp? På nettsida under menypunktet For tillitsvalgte/Ny som tillitsvalgt finner du tips for å holde klubbmøte.

Dine rettigheter som tillitsvalgt

Hovedavtalen bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har som tillitsvalgt. Her er noen:

  • Du har medbestemmelsesrett
  • Du har innsynsrett i budsjettet
  • Du skal være med å utarbeide og godkjenne turnusplaner

Frikjøp av tillitsvalgte

Der det er medlemsgrunnlag, kan tillitsvalgte bli frikjøpt fra jobben sin, helt eller delvis. Det vil si at den tillitsvalgte får betalt for å gjøre tillitsvalgt-jobben. Tillitsvalgt-lønna kan enten dekkes av arbeidsgiver, eller av Fagforbundet.

Trenger flere medlemmer

Skal vi ha en sikker jobb og gode lønns- og arbeidsvilkår, trenger vi en sterk organisasjon. En sentral oppgave er å verve nye medlemmer. Jo flere vi er, jo sterkere er vi.
 
Arbeidsgiver bør orientere deg om alle nye ansettelser i virksomheten. Sjekk om du har rett til å bli informert om dette i din egen hovedavtale.

Nettsider og medlemsportal (innloggede sider)

Nettsidene våre er i første rekke søkebasert, selv om det også er menyer som skal veilede deg til nyttig informasjon. Under menypunktet For tillitsvalgte har vi samlet stoff spesielt beregnet de som har denne rollen. Finner du ikke det du leter etter ta kontakt med informasjonsavdelinga info@fagforbundet.no.

Tillitsvalgte i Fagforbundet har tilgang til en egen meny i medlemsportalen med nyttig informasjon og verktøy for tillitsvalgte. Logg inn via fagforbundet.no.

Hvis du ikke ser menypunktet tillitsvalgt når du logger deg inn, må du ta kontakt med fagforeninga og be dem sjekke om du er registrert som tillitsvalgt i Fane2.

 

 

;