Til hovedinnhold

Tillitsvalgtnett igjen tilgjengelig på «Min side»

Det skapte frustrasjoner da tillitsvalgtnettet ble stengt rett før jul. Mange var vant til å bruke tillitsvalgtportalen til Fagforbundet. Nå er igjen det meste de tillitsvalgte har savna gjenoppretta.

15.03.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 15.03.2022

Det vil fremdeles være ting som ikke er på plass. Det dere ikke finner kan dere etterlyse ved å sende mail til digitalemedlemstjenester@fagforbundet.no.

I forkant og ved oppstart til hovedtariffoppgjør, meklinger og konfliktberedskap er det helt nødvendig at alle tillitsvalgte finner nødvendige verktøy på nett. Det har høy prioritet for Fagforbundet at dette skal være på plass.

Verktøy som distribusjonsverktøyet og veiledernett, og ikke minst alt om streik og konfliktrelatert innhold var flittig brukt. Når portalen ble lagt ned, skapte det uro.

Flytte innhold var nødvendig

Bakgrunnen for at nettet ble stengt var at forbundet ikke klarte å sørge for god nok sikkerhet under flytting av innhold fra gammel plattform til ny plattform. Fagforbundet gjør et omfattende arbeid for å tilby tillitsvalgte bedre digitale verktøy.

Det er en formidabel utvikling innen den digitale verden, og Fagforbundet ønsker at våre tillitsvalgte skal ha de beste løsningene. Mange tillitsvalgte har behov for å lettere få tak i informasjon, kunne dele dokumenter og ressurser, og kunne utveksle erfaringer og ideer, derfor er det mange endringer som skjer samtidig.

Modernisering betyr også omstilling

Tillitsvalgtnettet har vært en del av «Min side», med informasjon og verktøy spesielt retta mot tillitsvalgte. Det skal det fortsatt være. Oppgradering av «Min side» til en mer moderne og sikrere plattform har vært et pågående arbeid lenge. Verktøyet for å sende e-post og SMS er allerede tilgjengelig i ny drakt. Når du logger deg inn på «mine sider» ligger verktøyet i et felt øverst til høyre.

I tillegg til mye nytt i tillitsvalgtportalen er det også mye nytt som skjer på andre digitale områder. Fagforbundet har fått ny publiseringsløsning og en overgang fra utstrakt e-postbruk til løsninger med deling av dokumenter og kommunikasjon mellom tillitsvalgte på egne team.

Digital grunnmur

De nye systemene kan være skremmende og virke vanskelige, men Fagforbundet har satt av store ressurser til opplæring og støtte. Det som i dag er en brysom og frustrerende omstilling er egentlig en etablering av den digitale grunnmuren som kreves for å kunne levere gode tjenester og gjøre den tilgjengelig for tillitsvalgte. Målet er at de nye verktøyene skal gjøre arbeidet vårt enklere og sikrere.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?