Fra hovedoppgjør 2020 til mellomoppgjør 2021

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Bård Skarra)

Tariffarbeid og lønnsoppgjør er blitt en helårsjobb for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet. I skrivende stund er Fagforbundet i streik i hovedoppgjøret 2020 samtidig som vi forbereder mellomoppgjøret 2021.

05.02.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.02.2021

Det er altså lønnsoppgjør hvert år, men det er forskjell på hovedoppgjør og mellomoppgjør.

Penger og sosiale bestemmelser

I hovedoppgjøret forhandles hele tariffavtalen. Hovedoppgjøret omfatter derfor i tillegg til lønnsregulering alle bestemmelser i overenskomsten, og også nye tema som en av partene ønsker å regulere. Det innebærer at pensjon, arbeidstid og permisjonsbestemmelser, for å nevne noen, kan være tema det forhandles om.

Organisasjonene har streikerett i hovedoppgjøret.

Mellomoppgjør – lønn

Et mellomoppgjør kjennetegnes av at det forhandles om lønn. Mellomoppgjøret er nye forhandlinger rundt en tariffavtale som gjelder i tariffperioden mellom to hovedoppgjør.

Mellomoppgjøret er med andre ord et begrenset oppgjør som ikke tar høyde for alle de problemstillingene som blir diskutert i hovedoppgjør. Stort sett er det penger det forhandles om.

Mekling og streik i mellomoppgjør

Partene har forskjellige interesser også i mellomoppgjøret, og kommer ikke alltid til enighet innen fristen. I slike tilfeller så går oppgjøret til mekling. Da involveres riksmekler i en prosess som ligner den ved hovedoppgjøret.

Blir det ikke en løsning så kan det ende med streik. Lønn er viktig for både arbeidsgiverne og arbeidstakerne, og dette er vanligvis det eneste temaet i et mellomoppgjør.

LO og NHO er først ute med forhandlinger også i et mellomoppgjør, og i hvert eneste mellomoppgjør siden krigen har arbeidsgiverne og arbeidstakerne i privat sektor blitt enige.

Et mellomoppgjør kan likevel ende i brudd med påfølgende mekling og streik. Streik er det eneste kampmiddelet de ansatte har for å få høyere lønn.

Mekling betyr forberedelse i alle ledd

Selv om streik er svært sjelden i mellomoppgjøret må hele organisasjonen forberede seg som om vi kan få streiker. Fagforbundet sin sentrale konfliktberedskap koordinerer og organiserer alle streiker.

Det arbeidet er i gang, og det skal være klart når mellomoppgjøret kommer på vårparten i 2021

De lokale fagforeningene har alltid en nøkkelrolle i tariffoppgjøra, særlig ved streik men også ved å informere om resultatet av oppgjøret i alle tariffområder.

Lokal beredskap viktig

De lokale fagforeningene må hvert år gjennomgå og oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka og ajourføre medlemsopplysningene i Fane2. Streikehåndboka er skrevet for fagforeningsstyrene og andre tillitsvalgte som kan bli berørt av en eventuell streik. Det er viktig å understreke at håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet. Streikehåndboka bør være eget tema på et styremøte i fagforeninga.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?