Til hovedinnhold

Alt om arbeid på røde dager

Det gjelder spesielle regler i arbeidslivet på røde dager.

Det gjelder spesielle regler i arbeidslivet på røde dager. (Foto: Mostphotos/Fagforbundet)

Desember er høytid for så mangt, ikke minst for spørsmål om arbeidstid og betaling på helligdager, de omtalte røde dagene. Mange lurer på hvilke regler som egentlig gjelder og hvem som bestemmer hva.

15.12.2022 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 15.12.2022

Arbeid på søndager og helgedager, røde dager, er som hovedregel ikke tillatt. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 10, paragraf 10-10.

I virksomheter som ikke kan stenge, der ansatte må holde hjulene i gang, er bestemmelsen i paragraf 10-8 at ukentlig arbeidsfri om mulig skal legges til søndager. Har du jobba på en søndag eller helgedag, skal du ha fri påfølgende søndag eller helgedag.

Kan avtale unntak

Arbeidsmiljøloven gir adgang til gjennomsnittsberegning av røde dager i forbindelse med helg og høytid, slik at arbeidstakere kan oppnå sammenhengende fri. På arbeidsplasser med inngått tariffavtale forutsetter denne ordninga en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det er den ansatte som selv som velger om det skal skrives under på en slik avtale.

Viktig bestemmelse

Det er viktig at arbeidstaker og tillitsvalgt er kjent med arbeidsmiljølovens paragraf 10-8 (4), fordi bestemmelsen har betydning for omfanget av fritid i forbindelse med blant anna jul og nyttår, og alle andre høytider.

Planlegging av arbeid og fritid i forbindelse med høytider

Planlegg arbeid på røde dager! Det er spesielt viktig av hensyn til arbeidsmiljøet på jobben. For tillitsvalgte er det viktig å innhente opplysninger fra medlemmene for å avklare ønsker og behov om når de ønsker å jobbe. Loven sier jo at de i utgangspunktet har fri på slike dager, men turnusarbeidere må av naturlige årsaker jobbe.

Høytider utløser fri eller høyere lønn

I de store høytidene vil turnusarbeider som oftest ha rett til flere fridager enn det som følger av ordinær turnus, såkalte F3-dager. I tillegg har tariffavtalen egne bestemmelser som blant annet regulerer fritiden i høytidene. Tariffavtalen regulerer også når den ansatte skal ha helgetillegg. Dersom du jobber på røde dager, får du tariffmessig utbetalt et helgetillegg på 133 prosent.

Arbeidsmiljølovens krav om fritid vil i mange tilfeller medføre behov for endring av turnus og utarbeiding av egne høytidsturnuser. Slike turnuser skal avtales med tillitsvalgt, på samme måte som ordinære turnuser, jf. AML paragraf 10-5 (2). Det kan også være aktuelt å se på bestemmelsene i AML paragraf 10-3 om arbeidsplan. Turnusplaner skal drøftes med tillitsvalgte senest to uker før iverksettelsen.

Varslingsfrist

På mange arbeidsplasser avtaler partene lokalt lengre varslingsfrist for høytidsturnus. Det er for å sikre at de ansatte i god tid skal kunne planlegge fritida si i forbindelse med høytidene. Forandring av ordinær turnus i form av utarbeiding av en egen turnus i høytidene, forutsetter skriftlig avtale med tillitsvalgte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?