Til hovedinnhold

Nye regler for hjemmekontor: Dette må du vite

(Foto: Mostphotos)

I de siste to årene har rundt 2 millioner mennesker sittet delvis eller helt på hjemmekontor ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inkluderer tillitsvalgte i hele landet.

04.04.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 29.04.2022

Pandemien ser ut til å være dalende, men hjemmekontor har nok kommet for å bli og det kommer til å påvirke arbeidshverdagen til både medlemmer og tillitsvalgte. Et seriøst arbeidsliv på hjemmekontor blir en av de viktigste sakene i tiden som kommer. Mange lurer på hvilke regler som gjelder for hjemmekontor.

Det er to tiår siden hjemmekontorforskriften ble revidert og Fagforbundet har krevd klarere regler på hjemmekontor i flere måneder. 18. mars kom regjeringa endelig med ny hjemmekontorforskrift som vil gjelde fra 1. juli. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gjort flere endringer.

Endring i regler for hjemmekontor

Det er fire andre endringer i reglene for hjemmekontor som er viktige.

For det første vil de vanlige reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven også gjelde på hjemmekontor. Det skal være vanlig arbeidsdag uansett hvor du arbeider. Jobb er jobb. Fritid er fritid.

For det andre vil det være et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Dette kan være i helt spesielle situasjoner. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

For det tredje er det en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra. HMS-arbeidet må følges opp også på hjemmekontor.

For det fjerde at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

Jobber videre med regulering av hjemmekontor

Fagforbundet er fornøyd med at en ny forskrift er på plass, men det er en lang vei før det er ordna forhold for alle på hjemmekontor. Det har blitt gjennomført undersøkelser blant våre medlemmer i Trøndelag og Nordland som viser at nesten ingen har skriftlig avtale om hjemmekontor. Her har vi en jobb å gjøre.

Videre viser undersøkelsen at det er store mangler på HMS-arbeid, varierende oppfølging fra leder og ansatte har hatt private utgifter på hjemmekontor, for eksempel strøm som ikke er dekket. Vi må jobbe videre med regulering av hjemmekontor gjennom kollektive avtaler.

En ny hjemmekontorforskrift er starten på arbeidet med et seriøst arbeidsliv på hjemmekontor, men ikke slutten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?