Til hovedinnhold

Lanserer ny veileder for årsturnus

Nå er den nye årsturnusveilederen klar til bruk!

Nå er den nye årsturnusveilederen klar til bruk! (Foto: Jan Lillehamre)

Nå har den kommet i omforent utgave, veilederen som både arbeidsgivere og tillitsvalgte bør kjenne til: Årsturnusveilederen!

21.06.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.06.2023

Veilederen er utarbeidet av KS, LO Kommune (deriblant Fagforbundet), Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune i fellesskap.

Mette Nord
Mette Nord (Foto: Lars Helgerud)

- Partene i kommunal sektor har lenge jobbet sammen om å få til flere heltidsstillinger. Nå er vi enige om noen anbefalinger og håper veilederen blir flittig tatt i bruk for å få til gode løsninger lokalt, sier Fagforbundets leder og leder i LO Kommune, Mette Nord.

Bra for heltid

Partene er enige om at årsturnus kan være et godt virkemiddel for å organisere
virksomheten med flere heltidsstillinger.

- Andre positive effekter kan være bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Årsturnus kan også bidra til bedre tilpasning av bemanning etter svingninger i bemanningsbehovet, understreker Nord.

Hva er årsturnus?

Årsturnus er en ikke-rullerende arbeidsplan som strekker seg over 52 uker. All arbeidstid og fritid planlegges for 52 uker frem i tid. Det kan også planlegges etter kalenderen for en kortere periode enn ett år. Da brukes gjerne begrepet «kalenderplan». I veilederen brukes årsturnus gjennomgående, men de samme vurderingene kan legges til grunn ved planlegging for en kortere periode enn ett år. Med «årsturnus» er det ment «arbeidsplan» etter arbeidsmiljøloven § 10-3.

Hensikten med en årsturnus er blant annet å sikre:

  • faglig forsvarlig bemanning ut fra oppgaver og aktiviteter til enhver tid
  • bedre samordning og samarbeid mellom enheter og personalgrupper
  • mer forutsigbare arbeidsplaner for de ansatte
  • bedre oversikt for virksomhetens ledelse
  • redusert behov for ekstravakter, mertid og overtid
  • bedre kostnadskontroll
  • tid til kompetanseutvikling og forskning
  • god fordeling av arbeid på «ubekvem arbeidstid»

Last ned veilederen

Veileder årsturnus
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?