Nyheter

Opningstider i sommer

Kontoret er stengt fra 5. juli til 2. august.

Tirsdag, 23. Februar 2021

Opningstider, jol og nyttår 2020

Tirsdag, 22. Desember 2020

Jolahelsing frå leiar

Tirsdag, 22. Desember 2020

Kommuneoppgjøret for 2020 er i havn

Det var lite pengar til rådvelde i årets oppgjer i KS, eit oppgjer som naturleg nok var prega av korona-pandemien

Tirsdag, 29. September 2020

Nye tillitsvalde i Granvin

Onsdag 16. september, hadde klubben på Granvin sjukeheim møte kor dei valde plasstillitsvald og vara plasstillitsvald.

Fredag, 18. September 2020

Bemanning Fagforbundet Voss, sommar 2020

I fellesferien vil det vera noko redusert bemanning hjå Fagforbundet Voss grunna avvikling av ferie for dei hovudtillitsvalde.

Onsdag, 17. Juni 2020

Beredskap i påskeveka

Fagforbundet Voss er påskestengt for ordinær drift frå torsdag 9. april til og med måndag 13. april. Grunna den spesielle situasjonen med koronaviruset vil me i denne perioden likevel vere tilgjengelege på e-post og telefon.

Onsdag, 8. April 2020

Særskild lokal avtale i Voss herad om arbeidstilhøve i samband med Korona-pandemi

Heile Noreg er no i ein helt spesiell og vanskeleg situasjon i samband med korona-pandemien (COVID 19). Fagforbundet, som det største forbundet i landet, og som part i arbeidslivet, har eit betydeleg ansvar. Me som arbeidstakarorganisasjon vil fylgja situasjonen nøye og har tett dialog med arbeidsgjevarsida for å finna løysningar på utfordringane som tilsette og kommunane/fylkeskommunane no møter.

Tirsdag, 24. Mars 2020

Oppdatering frå dei hovudtillitsvalde

Me hovudtillitsvalde i Fagforbundet Voss arbeidar heimanfrå under koronakrisa. Kontoret i Uttrågata er difor stengt, men me kan framleis nåast på telefon eller e-post.

Mandag, 23. Mars 2020

Helsing frå leiar

Me har lagt bak oss den første veka med heimekontor, karantene og eit samfunn der store deler er stengt ned. Mange har jobba dag og natt siste tida for å halda oppe samfunnskritiske funksjonar.

Mandag, 23. Mars 2020

Årsmøte 2020

Fredag, 7. Februar 2020