Til hovedinnhold

Uravstemning

27.05.2022
Sist oppdatert: 27.05.2022

Uravstemning - hva er det og hvordan foregår det?

Med et tastetrykk kan medlemmene si ja eller nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Med et tastetrykk kan medlemmene si ja eller nei til resultatet i lønnsoppgjøret. (Foto: Mostphotos)

Medlemmene bestemmer: Når Fagforbundet har ferdigforhandlet tariffavtalen din må du godkjenne eller forkaste avtalen. Det gjøres gjennom en uravstemning.

29.04.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 13.05.2022

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - som betyr at alle medlemmer som er omfattet av en tariffavtale også skal stemme over forhandlingsresultatet.

Bruk stemmeretten din!

Alle medlemmer får en SMS hvor de har  mulighet til å stemme ja eller nei til sitt lønnsoppgjør. Vedlagt SMS-en er det en lenke til mer informasjon om resultatet og en kort oppsummering av hovedpunktene i det som er blitt avtalt. Hvis du ikke svarer i løpet av en uke vil du få en purring.

Hva skjer hvis jeg sier ja?

Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen/overenskomsten godkjent, og lønnsoppgjøret er over for denne gang.

Hva skjer hvis jeg sier nei?

Hvis flertallet sier nei kan det bety at forbundet kommer i en konfliktsituasjon, og i ytterste konsekvens kan det bety at medlemmene må ut i streik. 

Unntaket er hvis partene kom til enighet om resultatet uten at det var innom Riksmekleren først. Da må det først til mekling før det eventuelt blir streik. Det er også mulig for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden å gjennomføre ekstramøter og komme fram til en ny og forbedret løsning.

Les mer om historien bak uravstemninger og hvordan de fungerer på arbeidslivet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?