Til hovedinnhold

Innkalling Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte med sakspapirer vedlagt.

23.01.2024 av Inge Skrede
Sist oppdatert: 02.02.2024

Årsmøte i Fagforbundet Voss avd. 219 vert helde 30. januar kl. 18 på Park hotell.

Sakliste 

  1. Godkjenning av kunngjering, innkalling og sakliste 
  2. Konstituering  - val av møteleiar, referent og 2 protokollunderskrivarar
  3. Årsmelding 2023 
  4. Rekneskap 2023 
  5. Innkomne framlegg - 5.1 Disponering av overskot 2023
  6. Handlingsplan 2024 
  7. Budsjett 2024 
  8. Val 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?