Til hovedinnhold

Nyheter

Årsmøtet 25.1.2021.

Følgende uttalelse ble vedtatt på møte til Fagforbundet Teknisk Fagforening Vi må slåss for å styrke velferdssamfunnet igjen. Vi har et samfunn der de som er rike kjøper seg fordeler i samfunnet, mens de som er under fattigdomsgrensen sliter med å få mat på bordet. Er dette samfunnet vi ønsker oss NEI. Hva skjedde? hvorfor ble vi et samfunn der De 10 prosent rikeste husholdningene eier halve Norges private formue (247 516 husholdninger eier 50% av 10 371 milliarder kroner noe som tilsvaret 2 095 016 008 kroner pr husholdning), samtidig har vi 10 prosent av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen (538 458 personer lever i en husholdning med under 282 100 kroner å leve for). Jo en høyrestyrt regjering gir store skattelette til de rikeste og fjerner velferdsordninger som rammer de som sliter økonomisk. Gjennom systematiske fjerning av velferdsordninger har de som sliter økonomisk fått en enda tøffere hverdag. Ofte jobber de som sliter økonomisk i service yrker som gjør at de er utsatt for covid19 smitte og når de kommer hjem er det til en trangbodd bolig. Har du penger nokk bor du i en større bolig og har hjemmekontor. Vi må bytte ut dagens regjering med en som tar disse utfordringene på alvor og setter inn tiltak for utjevning ved å bruke en aktiv skattepolitikk. Eiendomsskatt har gitt resultater for Fagforbundets medlemmer i Oslo, men ellers i landet ser vi kommuner som senker formueskatten og konsekvensen blir skatteflyktninger i eget lang. Samtidig har vi en regjering som vil fjern eiendomsskatten. Oslo er på rett vei med å re kommunalisere offentlige tjenester. Tjenester som skattebetalerne betaler for, skal driftes av egne ansatte der alle pengene går til tjenester og ikke til å berike aksjeeiere. Samtidig gir dette bedre lønns og arbeidsvilkår for ansatte. Teknisk Fagforening Oslo tror på fellesskapsløsninger der de som har mest bidrar til de som ikke er så heldig stilt, og dette vil vi fortsette og jobber for. Gå til valgurnene i høst og stem rødgrønt

Det nye styre i Fagforbundet teknisk Fagforening

Det nye styre i Fagforbundet Teknisk Fagforening etter årsmøtet i 25.01.21

Andrea Amundsen er sykepleier ved Uranienborg sykehjem

- Jeg skal ta vaksinen og oppfordrer deg til å gjøre det samme

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19. Massevaksinering er starten på slutten av pandemien. Bli med på laget og ta vaksinen.

Årsmøtet 2021.

Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo Innkalling til årsmøte 25.01.2021 kl. 16:00 Sted: Digitalt på Teams Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering: valg av ordstyrer og referent samt to til å underskrive protokoll 3. Årsberetning 2020 4. Regnskap og revisors beretning 5. Innkomne forslag 6. Handlingsplan 7. Budsjett 8. Valg 9. Godkjenning av protokoll Ønsker du å delta på årsmøtet må du sende en epost til pamelding@fagforbundet006.no med ditt navn og dit mobilnummer. Dette må sendes innen 24.01.2021. De som melder seg på vil mota en link til årsmøtet samme dag som møtet gjennomføres. Vel møtt Med hilsen Styret Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo.

Styret ønsker dere en fredfull jul og ett godt nytt år

Kontoret vil være stengt fra 23.12.20 til 04.01.21. Ved haste saker vil e post bli lest.

Boikott av Wizz air

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo oppfordret til boikott av Wizz air med følgende tekst: "Teknisk Fagforening Oslo vil med dette oppfordre alle våre medlemmer til å ikke benytte seg, altså boikotte Wizz air. Styret kan ikke støtte et flyselskap som er så imot fagforeninger og ikke vil forholde seg til den norske modellen i arbeidslivet" Styremøtet vedtok 21.12.20 boikott. Wizz Air ut av Norge – norsk lønn for flyarbeidere i Norge Wizz Air har startet med flyvninger på de mest lønnsomme rutene i Norge. Wizz Air profilerer seg som et fagforeningsfiendtlig selskap som knuser ethvert forsøk på fagorganisering. Dette er uttalt politikk og praksis fra konsernsjef József Váradi.Wizz_Air_landing_at_Sandefjord_-_Einar_Fredriksen_-_mod_m_forbudsskilt.png Da Mircea Constantin i 2014 startet fagforening for Wizz Air-ansatte i Romania, kostet det ham og 18 andre jobben. En årelang kamp endte med seier mot lavprisselskapet i høyesterett. "Når Wizz Air-sjefen anser fagforeninger og tariffavtaler som en trussel, er det bakstreversk," sier Mircea Constantin til Fri Fagbevegelse. Det hjelper ikke hva Wizz Air-sjefen nå sier om fagorganisering for å motvirke en boikottbevegelse i Norge. Før EØS-avtalen ble vedtatt, hevdet regjeringa, ved Gro Harlem Brundtland, at EØS-avtalen ikke ville omfatte norsk arbeidsliv. Det skulle være nulltoleranse for sosial dumping. LO og de største forbundene har vedtatt at ILO-konvensjoner, arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har forrang foran EØS-bestemmelser. Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 om retten til organisering. Derfor må norske myndigheter stanse Wizz Air sin virksomhet i Norge for brudd på ILO-konvensjoner. ILO-konvensjoner må ha forrang foran EØS-avtalens artikler om fri etableringsrett. I denne krisa må staten ta ansvar for å sikre en tilstrekkelig nasjonal flybransje med norske tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår. Om nødvendig må dette skje med statlig eierskap, da Norge er et langstrakt land, der flytransport og spesielt kortbanenettet er viktig for å binde landet sammen. Wizz Air bidrar til det motsatte og angriper den norske modellen, hvor NHO Luftfart hilser dem velkommen. Nå må norske politikere stå opp og vise handlekraft, uavhengig av hva ESA måtte mene. Vi støtter en boikottbevegelse, men det er ikke tilstrekkelig. Wizz Air må ut av det norske flymarkedet. (Originalbilde: Einar Fredriksen, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wizz_Air_landing_at_Sandefjord.jpg) Om du er interessert i å se hvem de over 300 fra fagbevegelsen er, finner du navnene på trykk i denne annonsen i dagens KK.

Full støtte til de streikende heismontørene

Fagforbundet Teknisk Fagforening vedtok på styremøte 21.12.2020 full støtte til heismontørene i Schindler Heis. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt for mellomlederne, organisert i Forbundet for ledelse og teknikk, har fått oppsigelse (kamuflert som endringsoppsigelse). Bakgrunnen for konflikten er at bedriften på en rekke områder tar seg til rette, på tvers av inngåtte avtaler. De setter fagforeningen til side. Konflikten ble utløst av endringer i dataprogrammet for elektronisk verktøy. Montørene hevder at systemet medfører dobbeltfakturering. Heismontørenes Fagforening (HMF) er en sterk forening, og har, gjennom sin kampvilje, kjempet fram gode vilkår for bransjen. NHO liker ikke sterke fagforeninger. I sin generelt aggressive politikk går organisasjonen til sterkere og mer brutale angrep på fagbevegelsen enn på lenge. Det trengs en kampvillig fagbevegelse for å drive angrepene tilbake. Bedriften prøver å knekke montørklubben som en effektiv kamporganisasjon for medlemmenes interesse. De vil tukte mellomlederne til å spille rollen som lydige redskaper i kampen mot montørene. Schindler forsøker seg på fagforeningsknusing. Alle som ser det som avgjørende viktig, ikke minst i dagens krisesituasjon, å opprettholde en kampvillig og kampdyktig fagbevegelse mot arbeidsgivernes forsøk på å knekke den, oppfordres til å støtte montørklubben og Heismontørenes Fagforening og deres krav om tilbaketrekking av avskjedigelsen og oppsigelsen. Heismontørene har i mange år stått i første rekke når det har gjeldt å yte solidarisk støtte til andre arbeidere i kamp. De fortjener nå hel og full solidaritet fra alle som ønsker en sterk og kampvillig fagbevegelse. Kampen de fører er alle arbeideres kamp. Stopp alle forsøk på fagforeningsknusing! Full støtte til HMF! Schindler må trekke avskjedigelsen og oppsigelsen tilbake! Oslo: Schindlers hovedkontor på Hasle. Adresse: Karvesvingen 5 Alt om konflikten finner du her: https://www.heis.no/tag/schindlerkonflikten/

Fem dager, fem gratis webinarer

Fagforbundet Oslo inviterer alle medlemmer til fagforbundsuka fra 23. november til og med 27. november. Fem dager, fem gratis webinarer. Her har du oversikten.

Vellykket grunnopplæring for nye tillitsvalgte

Fagforeningen gjennomførte grunnopplæring for nye tillitsvalgte 26-28 oktober på hotell 33, smittetiltak ble ettertryklig etterfulgt av deltagere på kurset og de ansattte på hotellet slik at vi fikk gjenomført opplæringen på en god måte. Det var en flott og egasjert gjeng hvor det ikke stod på gode eksempler og debatter. tilbakemeldingen var god fra deltagerne og de faglige veilederne som gjorde at kurset ble vellykket.

En stor suksess

Ungdomsutvalget i Teknisk Fagforening har denne uken deltatt på LO Oslo og Viken sin lærlingpatrulje!

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre.

Det er enighet i Tariffoppgjøret

Oslo-oppgjøret i havn - pensjonskamp endelig kronet med seier

Buss streiken er over

Etter ny mekling på overtid ble det enighet til en løsning

Enighet i Spekter-oppgjøret

Partene ble enige i Spekter området om at alle får et generelt tillegg på 975 kroner, samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene (B-delsforhandlingene). Les mer: https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/a/11428/enighet-i-spekter-oppgjoret/

Sommerferie

Fagforbundet Teknisk Fagforening ønsker alle en riktig god sommer ferie

Stolt medlem

Vi tok en prat med Runar Eriksen

Stolt medlem-150261

Vi tok en prat med Abdi Tahli

All renovasjon i egenregi

I 2017 var det søppelkrise i Oslo. I 2020 kan en plastkrise være rett rundt hjørnet. Det forteller oss at all renovasjon bør være driftet i egenregi.

Invitasjon til 1. mai og program

Program Teknisk fagforening 1.mai

Fagforbundet Teknisk Fagforening har flyttet

Fagforeningen har fått nye lokaler fra 1.april 2020

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?