Til hovedinnhold

Det nye styre i Fagforbundet teknisk Fagforening

Det nye styre i Fagforbundet Teknisk Fagforening etter årsmøtet i 25.01.21

03.02.2021
Sist oppdatert: 03.02.2021

Leder: Terje Stømsnes

Nestleder: Håvard Engebretsen

Sekretær: Maria Viktoria Helgadottir

Kasserer: Faizha Begum

Fane2: ansvarlig Ole MartinBergman

Opplæringansvarlig: Lars-Petter Einarsen

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon: Vincent Mortensen

nestleder yrkesseksjon kontor og administrasjon: Sala Naseem

Leder yrkesseksjonen samferdsel og teknisk: Thomas Eliassen

nestleder yrkesseksjon sanfredsel og teknisk: Mohamed Abdulle Ali

Leder Ungdomsutvalget: Ine Geitung

nestleder ungdomsutvalget: Tinius Kjær Torkildsen

Leder pensjonistutvalget: Lars Hvoslef

nestleder pensjonistutvalget: Bård Karl Jakobsen

Styremedlem: Elisabeth Andersen

vara styremedlem: Anne Kristine Sandborg

Styremedlem: Pia L. Eknes

Hovedverneombud: Anders Arum

Revisor: Steinar Lund, Kjersti Kjoss

Fagforbundet Oslos representantskap: Håvard Engebretsen, Maria Viktoria Helgadottir, Lars-Petter Einarsen, Thomas Eliassen og Elisabeth Andersen.

Vara i rekke: Vincent Mortensen, Ine Gaitung, Stefan Nymoen, Sherly Fosse, Faizah Begum, Pia Eknes og Aysun Yasar.

 

Øvrige tillitsvalgte

Pensjonistutvalget: Bjarne Mathisen, Jacob Kristoffersen og Kjell Hansen

Ungdomsutvalget: Afaaq Aziz, Oliver Raimo Frydenberg, Håvard Røskraft.

Yrkesseksjonen samferdsel og teknisk: Geir Aukner, Aysun Yasar, Emma Bergitta Svensson og Stine ;ari Døhl Aksnes.

Yrkesseksjonen kontor og administrasjon: Hanne Knudsen, Elisabeth Andersen og Lisa Steen Flottorp.

Opplæringsutvalg: Nina Krogstad, Rune Sem, Luween Ahmed Saed og Ann-Helen Ostberg.

Arrangementskomite: Leder Glenn Larsen, Anne Sanborg og Sveinung S. Lorentsen.

Fanekomite: Leder Terje Strømsnes, Thomas Eliassen og Sigmund Dalsrus.

Folkets Hus: Terje Strømsnes(leder), med vara Håvard Engebretsen.

Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund: Terje Strømsnes, med vara Håvard Engebretsen.

Feriehjems utvalg Krøderen: Leder Jarle Paulsen, Erik Haug og Rune Finsen.

Feriehjems utvalg Håøya: leder Yasmina Jevtic.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?