Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo

Folkevangveien 26, 1086 OSLO
Postboks 18, 1005 OSLO
post@fagforbundet006.no
93416318
Klubber
Kontakt oss

Bli medlem

Aktuelt

Årsmøtet 2021.

Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo Innkalling til årsmøte 25.01.2021 kl. 16:00 Sted: Digitalt på Teams Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering: valg av ordstyrer og referent samt to til å underskrive protokoll 3. Årsberetning 2020 4. Regnskap og revisors beretning 5. Innkomne forslag 6. Handlingsplan 7. Budsjett 8. Valg 9. Godkjenning av protokoll Ønsker du å delta på årsmøtet må du sende en epost til pamelding@fagforbundet006.no med ditt navn og dit mobilnummer. Dette må sendes innen 24.01.2021. De som melder seg på vil mota en link til årsmøtet samme dag som møtet gjennomføres. Vel møtt Med hilsen Styret Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo.

Se alle nyhetssaker

Ditt medlemskap: Logg inn på dine sider
Webansvarlig Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo: Terje Strømsnes