Til hovedinnhold

Full støtte til de streikende heismontørene

Fagforbundet Teknisk Fagforening vedtok på styremøte 21.12.2020 full støtte til heismontørene i Schindler Heis. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt for mellomlederne, organisert i Forbundet for ledelse og teknikk, har fått oppsigelse (kamuflert som endringsoppsigelse). Bakgrunnen for konflikten er at bedriften på en rekke områder tar seg til rette, på tvers av inngåtte avtaler. De setter fagforeningen til side. Konflikten ble utløst av endringer i dataprogrammet for elektronisk verktøy. Montørene hevder at systemet medfører dobbeltfakturering. Heismontørenes Fagforening (HMF) er en sterk forening, og har, gjennom sin kampvilje, kjempet fram gode vilkår for bransjen. NHO liker ikke sterke fagforeninger. I sin generelt aggressive politikk går organisasjonen til sterkere og mer brutale angrep på fagbevegelsen enn på lenge. Det trengs en kampvillig fagbevegelse for å drive angrepene tilbake. Bedriften prøver å knekke montørklubben som en effektiv kamporganisasjon for medlemmenes interesse. De vil tukte mellomlederne til å spille rollen som lydige redskaper i kampen mot montørene. Schindler forsøker seg på fagforeningsknusing. Alle som ser det som avgjørende viktig, ikke minst i dagens krisesituasjon, å opprettholde en kampvillig og kampdyktig fagbevegelse mot arbeidsgivernes forsøk på å knekke den, oppfordres til å støtte montørklubben og Heismontørenes Fagforening og deres krav om tilbaketrekking av avskjedigelsen og oppsigelsen. Heismontørene har i mange år stått i første rekke når det har gjeldt å yte solidarisk støtte til andre arbeidere i kamp. De fortjener nå hel og full solidaritet fra alle som ønsker en sterk og kampvillig fagbevegelse. Kampen de fører er alle arbeideres kamp. Stopp alle forsøk på fagforeningsknusing! Full støtte til HMF! Schindler må trekke avskjedigelsen og oppsigelsen tilbake! Oslo: Schindlers hovedkontor på Hasle. Adresse: Karvesvingen 5 Alt om konflikten finner du her: https://www.heis.no/tag/schindlerkonflikten/

08.12.2020
Sist oppdatert: 21.12.2020

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?