Nyheter

IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget blir diskutert i Faglig råd

Onsdag 14. juni ble det holdt møte i Faglig råd for service og samferdsel, hvor seksjonens fag ble ivrig diskutert.

Aktuelt fra faggruppa

Faggruppa har den siste tiden jobbet med innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag om nedleggelse av kontorfaget. Arrangerte i mars fagdag for kontoransatte i skolen, og jobber nå med program for ny fagdag i januar 2018.

Min arbeidsplass

Denne gang har vi intervjuet Birgit L. Kristiansen, som er konsulent ved omsorgstjenesten i Hvaler kommune.

Tenk før du klikker på en link

Faller du for fristelsen og klikker på alle tilbud du får tilsendt på mail eller i sosiale medier? I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep. En god sikkerhetskultur må finnes i alle ledd, og det er lederne som må ta ansvar for å skape en god kultur for sikkerhet på arbeidsplassen.

Sekretær ble superbruker

De kan detaljene i systemene og avlaster rådgiverne for administrative oppgaver. Med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget får du bred kompetanse, mener konsulent Marianne Lavik.

Høring om kontor- og administrasjonsfaget kommer 2. mai. Høringsfristen er 1. september.

2. mai sender Kunnskapdepartementet sitt forslag til endring i tilbudsstrukturen for yrkesfagene i videregående skole.

Fagdag for kontoransatte i skolen 16. mars

16. mars 2017 ser vi nærmere på aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og administrativt ansatte møter i sitt daglige arbeid, juridiske spørsmål, arkivjournal, foreldrekontakt, generelle regler som angår opplæringssektoren, taushetsplikt, opplysningsrett/opplysningsplikt og litt om etikk.

Min arbeidsplass-8576

Elin Guttormsen, jobber for internservice i Aust-Agder fylkeskommune.

Fagforbundet vil beholde kontor- og administrasjonsfaget

Leder i seksjonsstyret Britt Silseth skriver om den foreslåtte nedleggelsen av kontor-og administrasjonsfaget i Klassekampen 5. oktober.

Arbeidslivet trenger kontorfaglig kompetanse

Utdanningsdirektoratet la nylig fram en rapport om yrkesfagene. Nedlegging av 32 yrkesfag, deriblant kontorfaget, og oppretting av nye utdanningsprogram er blant forslagene.