Til hovedinnhold

Vellykket intimseminar om vold og trusler i Tromsø

thmrod.gif

thmrod.gif

Den 13. september tok Fagforbundet sentralt med seg organisasjonspsykolog og tidligere politimann Ole Andre Bråten til nordens Paris; Tromsø, for å snakke om vold og trusler på arbeidsplassen.

14.09.2018 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 14.09.2018

Deltakerne kom fra ulike deler av offentlig sektor og fikk en god innføring i problematikken knyttet til den økende graden av vold og trusler på norske arbeidsplasser. I tillegg til praktiske tips om hva man skal se etter, hvordan man skal reagere og hva man skal gjøre i etterkant av en hendelse, fikk deltakerne opplæring i bruk av dialog for å kontrollere og temme en truende situasjon. 

Fagforbundet er svært opptatt av at arbeidstakere skal ha en trygg arbeidshverdag, men vi vet at våre medlemmer kommer ansikt til ansikt med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Dette gjelder for eksempel de som sitter i førstelinjetjenesten på ulike arbeidsplasser, på kemnerkontoret, ansatte på NAV-kontorer, kollektiv, trafikkbetjenter og i flere deltjenester i helse- og sosialsektoren. Dessverre opplever vi en øking av vold og trusler hos enkelte yrkesgrupper. Noen har blitt utsatt for fysiske angrep, og enda flere har opplevd trusler og truende atferd, som utskjelling, sjikane og trakassering.

Selv om offentlig ansatte kan oppleve trusler med jevne mellomrom, må det aldri bli avfeid som verken vanlig eller akseptabelt. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at over 200.000 ble truet eller angrepet på jobb i Norge det siste året. Offentlig ansatte er spesielt utsatte.

Vi ber derfor våre medlemmer om alltid å rapportere hendelser og bruke både tillitsvalgte og vernetjenesten til å passe på at deres arbeidplass eller arbeidssituasjon er trygg og i henhold til gjeldene regelverk.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?