Til hovedinnhold

Bli med på Standard Morgen den 09. april: Verdiskaping med mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den første standarden i verdenssammenheng, ble gitt ut som Norsk Standard i 2018 og nå har det også kommet en veiledning til standarden. I den forbindelse inviterer Standard Norge til frokostmøte den 09. april.

03.04.2019 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 12.04.2019

Standard Morgen: Verdiskaping med mangfoldsledelse | standard.no

Fagforbundet har, i samarbeid med blant annet Standard Norge, Seema AS, IKEA, Ullensaker kommune, Universitetet i Agder, Porsgrunn kommune og IMDi, lansert en standard og en veileder for ledelse av mangfold. Kom på frokostmøtet vårt den 09.april for å lære mer om hvordan man kan bruke standarden.

Når: 9. april 2019, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800) 

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo.

Standard Morgen: Verdiskaping med mangfoldsledelse | standard.no

Påmelding: HER

I regjeringens nye politiske plattform slår de fast at Norge i framtiden vil ha behov for å bruke en større andel av arbeidskraften i befolkningen. Regjeringen peker på Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201, i sin integreringsstrategi for 2019-2022 og sier at de vil ta standarden i bruk og bidra til at den blir mer kjent og brukt. De kaller standarden «et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng».

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Standarden NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold og tilhørende veiledning er verktøy for at virksomheter og samfunnet generelt kan bli bedre på å dra ut fordelene og styrkene mangfold gir.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?