Til hovedinnhold

Fagforbundet jubler for skolesekretærene i Sandefjord

Skolesekretærene seiret i Sandefjord og får fortsette å gjøre den viktige jobben sin der de hører hjemme, på skolene. - Vi er kjempeglad for budsjettforliket som sikrer at skolesekretærene forblir fysisk på skolene i noen år til, sier Carol Nyland Rasmussen, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Vestfold og Telemark .

09.02.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 11.03.2021

Det var rådmannen som i november 2020 foreslo å sentralisere sekretærfunksjonen, og dermed kutte i staben. Han mente forslaget skulle spare kommunen for drøye seks millioner kroner hvert år. Men forslaget utløste storm: Både skoleansatte, foreldre, Fagforbundet og andre engasjerte seg med underskriftskampanje på Facebook og leserinnlegg i avisa.

– Det var flott å se at de ansatte skolesekretærene fikk så mye ros og støtte, og at politikerne lyttet og ville bevare sekretærene på skolene, sier Nyland Rasmussen. Hun var en av de første som skreiv innlegg i avisa og som varslet oppover i Fagforbundet.

Fagforbundet var synlig for medlemmene

Fagforbundet lokalt med hovedtillitsvalgt, Mette Clifton og lokal leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Hanne Rismyhr tok raskt kontakt med yrkesseksjonen på regionen da rådmannen sitt forslag ble kjent. Rådmannen begrunnet forslaget med at digitale løsninger og sentralisering både kan spare kommunen for penger og sikre at oppgavene skolesekretærene gjør blir ivaretatt.

I sitt forslag til budsjett anslo rådmannen at kommunen på årsbasis kunne spare 6,1 millioner kroner ved de 21 barneskolene og seks ungdomsskolene.

Forslaget skapte et massivt engasjement. I hele Sandefjord samlet foreldre, skoleansatte og andre seg til kamp for å bevare sekretærene på skolene. Nyheten har mobilisert lærere, foreldre og andre innbyggere til å slåss for sekretærene som er fysisk til stede på skolene.

– Fantastiske nyheter at skolesekretærene får bli, sier Mette Clifton i Fagforbundet. Hun er glad på medlemmenes vegne.

Digitalisering er ikke alltid løsninga

– Det er ikke en god løsning å fjerne, sentralisere og digitalisere 27 sekretærer som er så mye mer enn en kontoransatte, skreiv Trond Finstad, AU-medlem og leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet i Sandefjords blad.

Han grunnga det med at digitalisering, som kan være bra og nødvendig, aldri kan erstatte funksjoner som krever både hode, hjerte og tilstedeværelse.

Det fikk han rett i og elever, foresatte og andre ansatt i skolen får beholde sine kjære skolesekretærer på skolen sin enn så lenge i Sandefjord.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?