Til hovedinnhold

Samlet krav om økt bussikkerhet

Ingunn Reistad Jacobsen og Harald Sehm fra Fagforbundet krevde rask handling fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i midten av bildet.

Ingunn Reistad Jacobsen og Harald Sehm fra Fagforbundet krevde rask handling fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i midten av bildet. (Foto: Ola Erik Steien Brattset)

Den tragiske bussulykken i Fredrikstad i romjula har nok en gang satt sikkerhet på buss på agendaen. Derfor møtte en samlet bussbransje samferdselsminister Jon– Ivar Nygård i dag, torsdag 2. februar.

02.02.2023
Sist oppdatert: 02.02.2023

– Vi er utålmodige, hver eneste dag kjører mange tusen arbeidstakere en buss som har tilnærmet null sikkerhet, sa en delegasjon som bestod av alle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i bussbransjen. Det er egne regelverk for å ivareta sjåførenes sikkerhet ved kollisjon med personbiler, varebiler og lastebiler, men ikke for busser, det er bare ikke akseptabelt sa organisasjonene til samferdselsminister Nygård.

Første skritt er ikke nok

På møtet ble det sagt at det er bra at det jobbes med saken, og at det snart kommer en ny forskrift som vil gi noe mer sikring, men både arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgivere ber om at det sees på ytterligere sikringstiltak.

– Vi møtte en Samferdselsminister som ytret ønske om å få ut forskriften så raskt som mulig, og at det alt var sendt en bestilling til Statens vegvesen som skulle sees på ytterligere tiltak.  Det er godt å se at samferdselsministeren tar tak i utfordringene og ønsker å være med til å bidra at bussjåførene får en sikker buss å kjøre, forteller Ingunn Reistad Jacobsen, leder for Fagforbundets yrkesseksjon Samferdsel og teknisk.

Trenger internasjonale regler

Arbeidet med å påvirke internasjonalt er et pågående arbeid som alle parter prøver å påvirke både fra arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene, men også fra politisk hold.

Det er ikke det samme engasjementet med å endre regelverket internasjonalt, derfor er det så viktig at vi i Norge gjør egne tiltak.

La fylkeskommunen overta bussdriften

Fagforbundet tok også til orde for at anbud på buss gjør at tillitsvalgte ikke har den samme medbestemmelse og medvirkning på sin egen arbeidsplass, og at et samlet LO ønsker at fylkeskommune skal benytte seg av unntaksbestemmelsene i EU forordningen og overta all drift selv slik at dette kommer på plass, men det av den grunn også haster med å få på plass nasjonale forskrifter.

Vi må alle ha som målsetting i å trygge arbeidsforholdene til våre bussjåfører så raskt som mulig, vi har ikke flere å miste, sa Ingunn Reistad Jacobsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?