Til hovedinnhold

Offentlige innkjøp må trygge lønns- og arbeidsvilkår

Hender som holder pappkopp, med småpenger

Offentlige anskaffelser kan brukes til å sikre bærekraft og lønns- og arbeidsvilkår. (Foto: Aleksandr Kichigin / Mostphotos)

Fagforbundet vil sikre at offentlige anskaffelser ivaretar arbeidstakerrettigheter og lønns- og arbeidsvilkår. Derfor vil Fagforbundet at det utarbeides felles etiske retningslinjer som gjelder anskaffelser av varer og tjenester i offentlig sektor.

05.01.2024 av Ingrid Buset
Sist oppdatert: 11.01.2024

Fagforbundet har gitt innspill til LOs høring til NOU 2023:26 om ny lov om offentlige anskaffelser. Fagforbundet er i likhet med LO er opptatt av å forenkle regelverket samtidig som samfunnshensyn styrkes.

Anskaffelsesregelverket er viktig for Fagforbundet som et strategisk verktøy for kommunenes samfunnsansvar, med tanke på bærekraft, menneskerettigheter, lønn- og arbeidsvilkår, klima- og miljøhensyns og de omstillinger som samfunnet skal gjennom i årene som kommer.  Samtidig er det også et regelverk som er i daglig bruk for våre medlemmer i offentlig sektor.

Kommunene må ta samfunnsansvar når de kjøper

Fagforbundet er positive til utvalgets forslag om plikt for offentlige oppdragsgivere til å ta samfunnshensyn i sin anskaffelsespraksis. Dette vil tydeliggjøre offentlige myndigheters plikt og ansvar for å ta samfunnshensyn i tråd med lovens nye formålsbestemmelse, og å ha egnede og offentlig tilgjengelige rutiner. Et annet viktig forslag er å integrere ILO 94 i den nye anskaffelsesloven. Dette har tidligere stått i forskrift, men det er positivt å heve dette til lovnivå. Videre er det foreslått å videreføre krav om bruk av lærlinger og risikobasert kontroll.

Vil begrense antall ledd i leverandørkjeden

Fagforbundet er derimot uenige med forbundet om at kontrollplikten for lønns- og arbeidsvilkår først skal slå inn ved terkselverdi, og ønsker et lavere innslagspunkt. Fagforbundet er også enige i at begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden er et viktig krav, og ønsker å videreføre denne bestemmelsen for alle anskaffelser.

Trenger mer åpenhet og innsyn

Fagforbundet er også opptatt av mer åpenhet og innsyn i innkjøpsprosesser, hovedsakelig informasjonsplikt mellom kontrolletatene og et nasjonalt register over dommer, bøter og gebyrer. I dag er taushetsplikt fortsatt et hinder for godt kontrollarbeid. Et slikt register kan hindre at kriminelle og useriøse aktører uoppdaget kan bevege seg fra kommune til kommune og region til region.

Menneskerettigheter må med i vurderingen

Fagforbundet gir også et innspill angående ivaretakelsen av menneskerettigheter i væpnet konflikt og mener at regelverket bør styrkes for å sikre oppfyllelse av folkerettslige forpliktelser.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?