Aktuelt

Se flere artikler

Dette er Aleris-saken

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Utfallet av saken kan få konsekvenser for norsk arbeidsliv i framtida.

Totalt har 37 Aleris-arbeidere gått til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter. 24 av disse skal møte i retten. De 24 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende

Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at Aleris har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. 

Aleris har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Krav om etterbetaling

I søksmålet ligger krav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person. Aleris har engasjert våre medlemmer som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Sånn har Aleris omgått arbeidsmiljøloven. Selskapet har tatt fra omsorgsarbeiderene retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver.

Ble sparket – fikk jobben tilbake

Flere av Fagforbundets medlemmer som er med på massesøksmålet, opplevde å få sparken kort tid etter at søksmålet ble kjent. Etter at saksøkerne leverte en midlertidig forføyning til tingretten måtte Aleris snu. 

Straffereaksjoner

Flere av oppdragstakerne har opplevd ulike former for straffereaksjoner etter at søksmålet har blitt kjent. Færre vakter, håpløse turnuser og beskjed om at det «ikke lenger er bruk for deg», er noen av reaksjonene.

Rovdrift på de ansatte

Fagforbundet mener å ha avdekket rovdrift på medarbeiderne. Det har vært vanlig med arbeidsuker på 70-120 timer og vakter på 14 timer. I mange tilfeller har arbeidstakerne vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever. Forbundet mener at arbeidsbelastningen har vært så stor at det kan ha rammet de sårbare brukergruppene. I tillegg til dette er det avdekket en rekke forhold som forbundet mener er lovstridige.

Rammer sårbare mennesker

Aleris-saken viser at sosial dumping har spredt seg fra byggeplassen til omsorgsboligen. Rovdrift på omsorgsarbeidere rammer sårbare og utsatte mennesker som er helt avhengige av god omsorg.