Til hovedinnhold

Stendi-saken (tidl. Aleris-saken)

Aktuelt

Se alle

Dette er Stendi-saken

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Fagforbundet gikk til massesøksmål mot Norges største kommersielle velferdsselskap, på vegne av omsorgsarbeidere som jobbet der som konsulenter.

Totalt gikk 37 Stendi-arbeidere til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter. 24 av disse skal møte i retten. De 24 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende

Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at Stendi har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. 

Stendi på sin side mente at arbeiderne selv har valgt å være konsulenter. Stendi har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Krav om etterbetaling

I søksmålet låkrav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person. Stendi engasjerte våre medlemmer som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Sånn har de omgått arbeidsmiljøloven. Selskapet har tatt fra omsorgsarbeiderene retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver.

Ble sparket – fikk jobben tilbake

Flere av Fagforbundets medlemmer som var med på massesøksmålet, opplevde å få sparken kort tid etter at søksmålet ble kjent. Etter at saksøkerne leverte en midlertidig forføyning til tingretten måtte Aleris snu. 

Straffereaksjoner

Flere av oppdragstakerne har opplevd ulike former for straffereaksjoner etter at søksmålet har blitt kjent. Færre vakter, håpløse turnuser og beskjed om at det «ikke lenger er bruk for deg», er noen av reaksjonene.

Rovdrift på de ansatte

Fagforbundet mener å ha avdekket rovdrift på medarbeiderne. Det har vært vanlig med arbeidsuker på 70-120 timer og vakter på 14 timer. I mange tilfeller har arbeidstakerne vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever. Forbundet mener at arbeidsbelastningen har vært så stor at det kan ha rammet de sårbare brukergruppene. I tillegg til dette er det avdekket en rekke forhold som forbundet mener er lovstridige.

Rammer sårbare mennesker

Aleris-saken viser at sosial dumping har spredt seg fra byggeplassen til omsorgsboligen. Rovdrift på omsorgsarbeidere rammer sårbare og utsatte mennesker som er helt avhengige av god omsorg.

Tingretten (2019)

Spørsmålet har hele tiden vært om omsorgsarbeiderne skal anses som konsulenter eller arbeidstakere.

Som arbeidstaker er man omfattet av arbeidsmiljøloven og har rett på blant annet feriepenger, sykepenger, overtidsbetaling og pensjon, samt flere rettigheter og vern.

Selvstendig næringsdrivende (konsulenter) omfattes ikke av arbeidsmiljøloven.

Totalt gikk 37 Stendi-arbeidere til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter. 24 av disse møtte i retten. De 24 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Stendi på sin side mente at arbeiderne selv har valgt å være konsulenter.

Dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort på kvelden 21. august. Dommen ga 13 av saksøkerne delvis medhold i kravet om fast ansattelse og/eller tilkjent erstatning. Stendi vant fullt ut mot 11 av de 24 saksøkerne.

Fagforbundet anket dommen. 22 av saksøkerne valgte å bli med videre.

Lagmannsretten (2021)

29. juni klokka 14.00 falt dommen i lagmannsretten, med et helt annet utfall. I motsetning til tingretten, ga Borgarting lagmannsrett saksøkerne medhold på alle punkter.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi ble dømt til å betale omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Stendi anket spørsmålet om erstatning til Høyesterett

Høyesterett avviste anke (november 2021)

Anken fra Stendi om erstatningsspørsmålet, ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

Dermed har de 22 saksøkerne vunnet fram på alle punkter og blir tilkjent om lag 24,1 millioner kroner til sammen, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De ble også tilkjent sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?