Til hovedinnhold

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Kom i gang med kommunalt trepartssamarbeid!

Last ned håndboka her

Hvis kommunen eller helseforetaket vil konkurranseutsette tjenester eller ta tjenester tilbake i egen regi, bør du som tillitsvalgt ta kontakt med kompetansesenteret. Hvis kommunen ønsker å få i gang kommunalt trepartssamarbeid, kan du ta kontakt med fylkeskretsen. Omstillingsenheten, kompetansesentrene og fylkeskretsene bistår tillitsvalgte i ulike omstillingsprosesser.

Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillinger.

I samarbeid med kompetansesentrene og fylkeskretsene, kan vi bistå med veiledning og økonomisk analyse for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Vi har mye erfaring med å ta tjenestene tilbake i egen regi og kan bistå i disse prosessene.

Ta kontakt med oss på: omstilling@fagforbundet.no

 

Publikasjoner om omstilling og trepartssamarbeid

Argumenter mot konkurranseutsetting Last ned
Decent Work and Tripartite Dialogue (KS/Fagforbundet) Last ned
Fagforbundets syn på kommunalt trepartssamarbeid Last ned
Håndbok i kommunalt trepartssamarbeid Last ned
Kommuner og egenregi Last ned
Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17 Last ned
Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014 Last ned
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte Last ned
Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015 Last ned
SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Last ned
Trepartssamarbeid Last ned

Veiledere i omstillingsprosesser

Aktuelt

Se alle

Informasjonsfilmer om omstilling

 Privatisering kan bli pensjonsran

 Samarbeid lønner seg

Kontaktliste

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen

Leder

Omstillingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?