Omstillingsenheten

Enheten jobber med omstillingsprosesser, rekommunalisering, konkurranseutsetting og trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene kan omstillingsenheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting, og med det ivareta medlemmenes interesser. Vi kan hjelpe foreninger som står i ulike omstillingsprosesser med praktisk råd og veiledning.

Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Rådgiverne i omstillingsenheten kan holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser, kommuneøkonomi og digitale omstillingsprosesser.

Kontakt

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Leder
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Kristen Dalby

Kristen Dalby
Rådgiver
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Nina Monsen

Nina Monsen
Rådgiver
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Bjørn Kristian Rudaa

Bjørn Kristian Rudaa
Rådgiver
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Unni Bjerregaard Moe

Unni Bjerregaard Moe
Rådgiver
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Torstein Amdal

Torstein Amdal
Rådgiver
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Håvard Sivertsen

Håvard Sivertsen
Forbundssekretær
Omstillingsenheten