Argumentasjon for egenregi

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har laget en samling av faglig argumentasjon for å drive tjenester med egne ansatte. Materialet inneholder eksempler og erfaringer fra fagområder innenfor seksjonens ansvarsområde, som på forskjellig vis merker press i form av konkurranseutsetting eller oppsplitting av tjenestene.

28.10.2021 av Torgeir Holm
Sist oppdatert: 07.01.2022

Dokumentet er ment som et levende materiale som fortløpende videreutvikles og justeres med utviklingen i tjenestene. Derfor lanserer vi dokumentet som et digitalt argumentasjonshefte på en egen nettside. På nettsiden kommer vi til å legge til rette for at brukerne kan komme med forslag til forbedringer og diskutere. Vi kommer også til å legge ut en serie med korte webinarer.

Påmelding

Det krever innlogging og medlemskap i Fagforbundet for å få tilgang til nettsiden.

Gå hit for å registrere deg, så mottar du en personlig lenke. 

Dersom du er ansatt i Fagforbundet kan du sende e-post til Torgeir.Holm@fagforbundet.no for å få opprettet en bruker.  

Målgruppe

Argumentasjonssiden skal kunne brukes av både seksjonstillitsvalgte i Samferdsel og teknisk og tillitsvalgte etter hovedavtalene eller andre som kan ha nytte av faglige argumenter på de enkelte fagområdene.

;