Fagforbundets SOS-barneby i Angola

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. For 100 kroner eller mer bidrar du til en god framtid for mer enn 2000 barn og unge i Angola.

Fagforbundet har barnebykontakter i alle forbundsregioner. Det er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet som finansierer barnebyen. Det er omkring 5300 bidragsytere. 

Vil du også støtte barnebyen?

Bli bidragsyter!

Barnebyen består av tolv familiehus for 120 barn, en barnehage for 100 barn og en skole for over 1750 elever. I tillegg får enslige mødre, storesøstre eller bestemødre i lokalsamfunnet hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for.

Aktuelt

På full fart inn i voksenlivet

Fagforbundets SOS- barneby har de siste årene blitt mer og mer en travel og pulserende ungdomsby. Rundt halvparten av ungene i familiehusene er nå 15 år eller eldre. 44 av dem deltar på yrkesopplæring. Drømmer skal konkretiseres, realiseres og bli et fundament for de første stegene til selvstendighet.

Se flere artikler