Fagforbundets SOS-barneby i Angola

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. For 100 kroner eller mer bidrar du til en god framtid for mer enn 2000 barn og unge i Angola.

Fagforbundet har en barnebykontakt i alle forbundsregioner. Det er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet som finansierer barnebyen. Det er omkring 5400 bidragsytere. 

 

 

Vil du også støtte barnebyen?

Bli bidragsyter!

Barnebyen består av tolv familiehus for 120 barn, en barnehage for 100 barn og en skole for rundt 1300 elever. I tillegg får enslige mødre, storesøstre eller bestemødre i lokalsamfunnet hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for.

Aktuelt

Fra barndom til ungdom i Huambo

Neste år er det ti år siden Fagforbundet åpnet sin SOS-barneby i Huambo i Angola. I dag er barna blitt ungdommer. God omsorg, trygg oppvekst og variert utdanning har lagt grunnlag for en ny generasjon som kan bli samfunns­byggere i det unge og skjøre Angola. Elena er en av dem.

Se flere artikler