Fagforbundets SOS-barneby i Angola

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. For 100 kroner eller mer bidrar du til en god framtid for mer enn 2000 barn og unge i Angola.

Fagforbundet har en barnebykontakt i alle forbundsregioner. Det er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet som finansierer barnebyen. Det er omkring 5400 bidragsytere. 

 

 

Vil du også støtte barnebyen?

Bli bidragsyter!

Barnebyen består av tolv familiehus for 120 barn, en barnehage for 100 barn og en skole for rundt 1300 elever. I tillegg får enslige mødre, storesøstre eller bestemødre i lokalsamfunnet hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for.

Aktuelt

Fagforbundet Troms har fleste bidragsytere til barnebyen

Fagforbundet Troms har i alle måneder og i alle år hatt fleste bidragsytere til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. I junistatistikken fikk forbundsregionen størst økning med 14 nye bidragsytere, og nå er det over 600 i Trom som betaler inn til barnebyen hver måned. Suksessen til Fagforbundet Troms, er at selv om barnebykontakten Espen Sørensen er en utmerket pådriver, så har alle et eierskap til oppgaven å sette barnebyen på dagsorden.

Se flere artikler