Fagforbundets SOS-barneby i Angola

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. For 100 kroner eller mer bidrar du til en god framtid for mer enn 2000 barn og unge i Angola.

Fagforbundet har en barnebykontakt i alle forbundsregioner. Det er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet som finansierer barnebyen. Det er omkring 5500 bidragsytere (juni 2018).

 

Vil du også støtte barnebyen?

Bli bidragsyter!

Barnebyen består av tolv familiehus for 120 barn, en barnehage for 100 barn og en skole for rundt 1300 elever. I tillegg får enslige mødre, storesøstre eller bestemødre i lokalsamfunnet hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for.

Aktuelt

Fortsatt nedgang i bidragsytere til Barnebyen

I februar ble det 31 færre faste bidragsytere til barnebyen. I alt er det nå 5335 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte som gir trofast hver måned til barnebyen, en nedgang på 75 siden i fjor på samme tid. Fagforbundet Telemark og Fagforbundet Østfold økte med 6 bidragsytere hver.

Se flere artikler