Til hovedinnhold

Palestinske flyktningleirer i Libanon

Ønsker å styrke kvinners og unges rettigheter

Fagforbundet har tre prosjekter sammen med Norsk Folkehjelp i Libanon: Kvinner Kan, Unge Kan og det feministiske prosjektet Knowledge Workshop.

Kamp for kvinners rettigheter og Kvinner Kan

Mål: Å øke palestinske kvinners deltakelse i samfunnslivet. Økt kvinneandel i komiteene i flyktningleirene og palestinske organisasjoner i Libanon og økt respekt for kvinners rettigheter.

Partner: Association Najdeh

Kvinners deltakelse i samfunnet er ofte hindret av patriarkalske holdninger blant de palestinske flyktningene i Libanon, både blant menn og kvinner. Dette forsterkes av at de palestinske flyktningene er uten sivile rettigheter i Libanon. Sosial undertrykkelse hindrer kvinner fra å delta. Samtidig er de avgjørende for at de palestinske flyktningene skal kunne kjempe effektivt for sine rettigheter.

Målet er å øke andelen kvinner engasjert i organisasjoner, fagforeninger, leirkomiteer og partier. I prosjektet «Kvinner kan» får kvinner som ønsker å delta i samfunnslivet økt selvtillit. De trener på å ta ordet, tale til forsamlinger, og møte hersketeknikker. De organiserer seg lokalt og vil drive kampanjer for kvinners rettigheter blant
palestinerne i Libanon sammen med palestinske og libanesiske kvinneorganisasjoner.

Unge organiserer seg for flyktningenes rettigheter

Mål: Ungdom fremmer krav om sine egne og flyktningenes rettigheter, overfor egne ledere, libanesiske myndigheter og det internasjonale samfunn.

Partner: Arab Palestinian Cultural Club (APCC)  

Palestinsk ungdom og unge i Libanon lever i et slags vakum. De er statsløse, uten rettigheter, blant annet til eiendom og til formelt arbeid. Mange ønsker seg bort. I leirene finnes få muligheter til arbeid og fritid og noen rekrutteres til radikale grupper.

Palestinerne i Libanon står overfor mange utfordringer som ungdom vil ta del i: Å bevare en identitet og bevissthet om retten til et hjemland, i dialog med libanesiske myndigheter og i kamp for retten til en anstendig tilværelse, et hjem og en framtid.

Prosjektet vil samle ungdom for bevisstgjøring om deres rettigheter som palestinere og som flyktninger, og støtte ungdommenes egne kampanjer. Etter å ha gjennomgått trening vil de organisere seg i lokale grupper og drive kampanjer de selv har definert tema for, som å bedre forholdene i leirene og for deres rett til hjem, utdanning og jobb.

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?