Ønsker å styrke kvinners og ungdoms rettigheter

Fagforbundet har to prosjekter sammen med Norsk Folkehjelp i Libanon - Kvinner Kan og Unge Kan.

Kamp for kvinners rettigheter og Kvinner Kan

Mål: Å øke palestinske kvinners deltakelse i samfunnslivet. Økt kvinneandel i komiteene i flyktningleirene og palestinske organisasjoner i Libanon og økt respekt for kvinners rettigheter.

Partnere: General Union of Palestinian Women,
Association Najdeh

Kvinners deltakelse i samfunnet er ofte hindret av patriarkalske holdninger blant de palestinske flyktningene i Libanon, både blant menn og kvinner. Dette forsterkes av at de palestinske flyktningene er uten sivile rettigheter i Libanon. Sosial undertykkelse hindrer kvinner fra å delta. Samtidig er de avgjørende for at de palestinske flyktningene skal kunne kjempe effektivt for sine rettigheter.

Målet er å øke andelen kvinner engasjert i organisasjoner, fagforeninger, leirkomiteer og partier. I prosjektet «Kvinner kan» får 225 kvinner som ønsker å delta i samfunnslivet økt selvtillit. De trener på å ta ordet, tale til forsamlinger, og møte hersketeknikker. De organiserer seg lokalt og vil drive kampanjer for kvinners rettigheter blant
palestinerne i Libanon sammen med palestinske og libanesiske kvinneorganisasjoner.

Ungdom organiserer seg for flyktningenes rettigheter

Mål: Ungdom fremmer krav om sine egne og flyktningenes rettigheter, overfor egne ledere, libanesiske myndigheter og det internasjonale samfunn.

Partnere: Lokale ungdomsgrupper og nyetablert ungdomsnettverk.

Palestinsk ungdom i Libanon lever i et slags vakum. De er statsløse, uten rettigheter, blant annet til eiendom og til formelt arbeid. Mange ønsker seg bort. I leirene henger man rundt og noen rekrutteres til radikale grupper.

Palestinerne i Libanon står overfor mange utfordringer som ungdom vil ta del i: Å bevare en identitet og bevissthet om retten til et hjemland, i dialog med libanesiske myndigheter og i kamp for retten til en anstendig tilværelse, et hjem og en framtid.

Prosjektet vil samle ungdom for bevisstgjøring om deres rettigheter som palestinere og som flyktninger, og støtte ungdommenes egne kampanjer. Etter å ha gjennomgått trening vil de organisere seg i lokale grupper og drive kampanjer de selv har definert tema for, som å bedre forholdene i leirene og for deres rett til hjem, utdanning og jobb.