Til hovedinnhold

Sør-Sudan

Støtte til kvinner og unge i Sør-Sudan

Gjennom Norsk Folkehjelp støtter Fagforbundet arbeidet med å styrke rettighetene til kvinner og unge i Sør-Sudan. Støtten omfatter blant annet arbeid for å redusere kjønnsbasert vold, styrke juridiske rettigheter, øke tilgangen til spare- og lånegrupper og aktivisere ungdom og unge i idrett, kultur og ulike kampanjer. En viktig del av arbeidet er å bidra til å forebygge konflikter, megle mellom partene og finne en varig løsning på problemene.

Støtten går til følgende kvinne-organisasjoner:

Africa Life Aid (ALA)

Centre for Inclusive Governance, Peace and Justice (CIGPJ)

Senter for inkluderende styresett, fred og rettferdighet grunnlagt av advokater og aktivister i 2017. Ulike programmer over et bredt spekter. Fagforbundets støtte går bl.a. til a) Øke bevisstheten rundt kjønnsbasert vold og kvinners rettigheter, oppfølging av overlevende av kjønnsbasert vold, gi tenåringsjenter tilgang til rettsvesen gjennom mobile domstoler, rettshjelpsklinikker og pro-bono-tjenester. b) Analyser og policy-arbeid, forbedre nasjonal lovgivning og implementering av lover. c) Opplæring av politi, dommere, helsepersonell og andre om kjønnsbasert vold for å sikre at lovverket blir benyttet.

Root of Generations (ROG)

Women Advancement Organization (WAO)

Women Aid Vision (WAV)

er en frivillig organisasjon som arbeider med kvinner og ungdom for fred og forsoning, entreprenørskap, styresett, mot kjønnsbasert vold, bedre barnevern, utdanning, rent vann, tilstrekkelig sanitær og forbedret hygiene. Kooperative av kvinnelige fiskere med eget gjestehus og restaurant.

Kvinnene selger soltørket fisk på markedet i Bor.
Kvinnene i Ngongita Fishers Women’s Association får støtte gjennom WAV, og   selger soltørket fisk på markedet i Bor. (Foto: NPA)

 

Støtten går til følgende organisasjoner for ungdom og unge: 

Action for Conflict Resolution (ACR)

Active Citizen South Sudan (ACSS)

Jobber med å få ungdom og unge til å bli aktive samfunnsborgere gjennom fredsbygging, kultur og sport, opplæring i konfliktløsing, fredsavtalen og rettigheter. Kulturfestivaler for fred og forsoning.

 Ana Taban

(på norsk ‘jeg er sliten’) ble etablert i 2017 av unge sørsudanske kunstnere. De bruker teater, musikkvideoer og gatekunst for å påvirke politikerne til få en endelig slutt på alle konfliktene

Christian Agency for Peace and Development (CapaD)

CAPAD arrangerer ulike fredsaktiviteter i Sør Sudan

CAPAD arrangerer ulike fredsaktiviteter i Sør Sudan (Foto: NPA)

Rumbek Youth and Supports Association (RYSA)

South Sudan Youth Coaliton (SSYC)

Youth Solidarity Aid (YSA)

 

Fagforbundets ambassadører for Sør-Sudan:

Landsdekkende  Jens Christian Berg  95831160 jens.chr.berg@gmail.com
Landsdekkende  Beate Karoline Eidissen 40762206 beate.karoline.eidissen@bring.com

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?