Til hovedinnhold

Palestina

Palestinernes kamp

Palestinerne i Gaza og på Vestbredden kjemper mot okkupasjon og undertrykking. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp inngikk i 2009 et samarbeid til støtte for palestinere i Midtøsten. Samarbeidet er nå i sin tredje periode og varer fram til landsmøtet i 2025.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider om politiske utspill for å få norske myndigheter til å øke presset mot det internasjonale samfunnet for å bidra til en slutt på okkupasjonen, få en løsning på Midtøsten-konflikten og at de palestinske flyktningene skal ha rett til å vende hjem eller få kompensasjon i tråd med FN resolusjon 194, pkt 11 av 1948. Vi krever at Norge skal anerkjenne Palestina som en selvstendig stat, slik som 135 stater allerede har gjort. Det vil si 70 prosent av alle FN-landene. 

Ikke tjene på okkupasjonen

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp jobber også aktivt med at Statens pensjonsfond utenland (Oljefondet), investeringselskaper og næringsliv ikke skal tjene på den israelske okkupasjonen. Vi har to pågående kampanjer.  I  2020 lanserte vi bankkampanjen hvor alle kan gå inn å sjekke om banken sin tjener på okkupasjonen. I 2021 lanserte vi Oljefondkampanjen hvor alle kan være med å sende en forhåndsutfylt epost  til Oljefondet, Finansdepartementet, Etikkrådet og Finanskomiteen for å si i fra at våre felles sparepenger ikke skal  investeres i selskaper som bidrar til folkerettsbrudd i Palestina.

I 2019 ga samarbeidsprosjektet ut rapporten Investor Obligations in Occupied Terriories: Report on the Norwegian Governmental Pension Fund - Global. Rapporten var en oppfølger av våre tidligere to rapporter i serien Farlige forbindelser: norske bånd til den israelske okkupasjonen.  Rapportene finnes også i engelsk utgave.  Danger Liaisons: Norwegian ties to the Israeli Occupation.  Vi har gjennomført en kampanje mot G4S i Norge. G4S Norge ble kjøpt opp av Nokas, og de norske båndene til okkupasjonen ble dermed brutt. Vi deltok også i kampanjen mot SodaStream som førte til at virksomheten flyttet fra virksomheten sin vekk fra Mishor Adumim, en israelsk industrisone på okkupert palestinsk land.

I 2012 ga vi også ut Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel.

Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps prosjekter på Vestbredden, i Gaza og i de palestinske flyktningleirene i Libanon. Norsk Folkehjelp jobber gjennom palestinske organisasjoner og har stort fokus på demokrati og rettigheter.  Fagforbundet støtter studenter, kvinner, bønder og fiskere.  

De lokale partnerne er: 

En viktig del av prosjektet er å formidle kunnskap og engasjement blant våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi har derfor opprettet Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina. Hvert fylke har en eller to ambassadører. Vi oppfordrer fagforeningene til å invitere ambassadøren for Palestina i sitt fylke til medlemsmøter og andre samlinger for å dele kunnskapen sin og spre engasjement.  Alle ambassadørene får en reise til Palestina eller Libanon hvor de får besøke prosjektene vi støtter. Ambassadørene blogger fra reisen som vi ber også ber fagforeningene spre på sine facebooksider når det kommer nye blogginnlegg. Ambassadørene følger også opp kampanjene ute i fylket som foreningene kan delta i.  

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har gitt Frihetskampen fortsetter som gir en grundig innføring i bakgrunn, historie og nåsituasjon for palestinere på Vestbredden, i Gaza, og for de palestinske flyktningene i Libanon. 

Kilder til faktatall som brukes i samarbeidsprosjektet er

 

Europeisk fagbevegelse sammen for å bryte bånd til okkupasjonen

I 2016 var Fagforbundet med på å danne European Trade Union Initiative for Justice in Palestine (ETUN), et nettverk for europeisk fagbevegelse med formål å forene krefter i kampen mot å bryte europeiske bånd til den israelske okkupasjonen.

Nettverket arrangerer blant annet konferanser. Den første ble avholdt i november 2016 i Brussel, og den andre ble avholdt i Barcelona 18.-19. mai 2018

ETUN ga ut i 2019 rapporten European complicity with Israel's occupation: Undermining Palestinians Right to Decent Work som ble lansert på et seminar i EU-parlamentet.  

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?