Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets leder Mette Nord utenfor Stortinget ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Fagforbundet om statsbudsjettet: – Vanlige arbeidsfolk blir taperne

– Vanlige arbeidsfolk er de store taperne i statsbudsjettet, mens rikfolk er vinnerne. Samtidig rammes barn, syke og ansatte fordi det blir gitt for lite penger til å drive velferdstjenestene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Vi trenger flere verdifulle jobber

Koronakrisa vil ha sterk innvirkning på livene våre, og arbeidslivet vårt, i lang tid framover. Mange av Fagforbundets medlemmer har jobbet mye, med risiko for selv å bli smittet. De vet ikke hva som venter i tida framover, og om det kommer en ny smittetopp.

Mette Nord forventer ikke de store endringer med utskiftinger av statsråder.

Nye statsråder, samme politikk

– Vi så ingen forskjell da Venstre og KrF gikk inn i regjeringa, og vi regner ikke med at det blir noen stor forskjell når Frp nå har gått ut, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord valgt inn i programkomiteen til Arbeiderpartiet

Mette Nord er en av tre fra fagbevegelsen som skal være med å lage nytt Ap-program før stortingsvalget i 2021. Inn i arbeidet tar hun med seg viktige saker for Fagforbundet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram statsbudsjettet for 2020. Et av kuttene som har vakt mest oppsikt er kuttet på 60 000 kr i minsteytelsen til unge uføre. Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner for nye mottagere under 25 år.

Statsbudsjettet: Hårreisende at regjeringa vil legge ned de lokale skattekontorene mener Fagforbundet

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er hårreisende at regjeringa vil nedlegge de lokale skattekontorene. På fjerde forsøk ser det ut til at Høyre og FRP får sitt ønske oppfylt. Fagforbundet har over 370 000 medlemmer og organiserer også de ansatte ved de lokale skattekontorene

Mette Nord holder åpningstalen til landsstyret i mars 2019.

Talltriks om velferdsmiks

Fagforbundets leder går hardt ut mot Norlandias kommunikasjonssjef i dagens VG. – Kommunene sparer ikke så mye som en femøring på private barnehager, sammenliknet med de kommunale. Men, andre spiser av fatet.

Mette Nord på landsstyremøtets åpningsdag. (Foto: Birgit Dannenberg)

Ber norske myndigheter reagere overfor Israel

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier at norske myndigheter nå må på banen etter at den norske hjelpebåten Al Awda har blitt bordet av israelsk marine i internasjonalt farvann utenfor Gaza.

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

I et arbeidsliv som blir mer og mer brutalt, gir avtalene om lønn under sykdom en grunnleggende trygghet for mange arbeidere. Arbeidsgivere mener at sykelønnsordningen er for god, og når avtalen om inkluderende arbeidsliv skal vurderes, peker de på kutt i sykelønna. (Dagsavisen 10.7.18)

Mette Nord mener at deltidsarbeid er roten til alt ondt.

Fagforbundet skal vise vei

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne politikk for større forskjeller og mer privatisering. Fagforbundet vil jobbe for at flest mulig stemmer fram en annen politikk en regjeringas. På den måten kan vi best bidra til å utvikle kommune-Norge med samarbeid og heltidskultur, med kommuner som driver tjenestene selv og utvikler kvaliteten på sine ansatte og tjenestene de jobber i.

Mette Nord, leder for Fagforbundet,  krever at alle arbeidstakere skal få økt kjøpekraft i årets kommuneoppgjør.

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Fagforbundet kjemper en innbitt kamp for den norske velferdsstaten. Vi mener at alle har krav på et anstendig liv, et trygt arbeidsliv og gode offentlige tjenester.

Tariffavtale er mye mer enn lønn

Våren har sin egen puls, akkurat som tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, andre pågår, mens noen er i anmarsj.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?