Til hovedinnhold

Vi trenger flere verdifulle jobber

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Koronakrisa vil ha sterk innvirkning på livene våre, og arbeidslivet vårt, i lang tid framover. Mange av Fagforbundets medlemmer har jobbet mye, med risiko for selv å bli smittet. De vet ikke hva som venter i tida framover, og om det kommer en ny smittetopp.

23.06.2020 av Mette Nord, leder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 23.06.2020

Samtidig har mange bedrifter stengt ned og vi har fått skyhøy arbeidsløshet. Da skulle en tro at arbeidsgiverne brukte all tid på å berge arbeidsplasser og skape nye. Isteden går lederne av NHO og Norsk Industri til frontalangrep på dem som jobber i offentlig sektor. NHO er bekymret over en undersøkelse som viser at mange ønsker å jobbe i det offentlige, og advarer mot at offentlig sektor skal «ese ut». Samtidig foreslår Norsk Industri å kutte flere hundre milliarder kroner i velferdstjenestene.

NHO-toppene har frekkhetens nådegaver. De seinere månedene har offentlige ansatte jobbet på spreng for å hjelpe og forhindre smitte. Takken fra NHO er at de ansatte i velferdstjenestene skal løpe raskere enn de allerede har gjort! Næringslivslederne ser heller ikke ut til å ha fått med seg at grunnen til at mange bedrifter ble stengt ned, var at helsevesenet ikke hadde kapasitet til å møte smitten.

NHO og høyresida har i alle år kjempet innbitt mot en sterk stat, velferdsordninger og overføringer. Under koronakrisa har de plutselig krevd at staten skal stille opp med milliardstøtte til private bedrifter. Da er det mer enn freidig at de samtidig går til angrep på dem som har gjort en heltemodig innsats.

Fagforbundet avviser myten om at det er privat sektor som skaper verdiene i samfunnet, som NHO og høyresida forsøker å spre. Selvsagt er det slik at skatter fra blant annet industrien bidrar til å finansiere offentlig sektor. Samtidig ville vi ikke hatt en så produktiv industri uten et godt utdanningssystem og andre offentlige velferdstjenester. Koronakrisa har vist at privat og offentlig sektor er gjensidig avhengig av hverandre.

Fagforbundets mener at vi nå må bruke kreftene på å bekjempe arbeidsløsheta. Da må offentlig sektor brukes aktivt. Det må satses på vedlikehold og infrastruktur i stat og kommuner, noe som også vil gi oppdrag til næringslivet. Dessuten må vi bygge opp beredskapen, og sørge for at helsevesenet får tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å håndtere lignende kriser på en bedre måte.

Vi må dra lærdom av koronakrisa, men NHO-toppene har mer å lære enn andre: De må ta inn over seg at vi trenger både sterke, offentlige velferdstjenester og livskraftige, private bedrifter. Derfor bør de glede seg over at mange ønsker å jobbe i offentlig sektor. Nå har vi sett hvor verdifulle jobbene i velferdstjenestene er både for næringslivet og for hele samfunnet.

Innlegget sto på trykk i Fagbladet juni 2020. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?