Til hovedinnhold

Fagforbundet om statsbudsjettet: – Vanlige arbeidsfolk blir taperne

Fagforbundets leder Mette Nord utenfor Stortinget ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Fagforbundets leder Mette Nord utenfor Stortinget ved fremleggelsen av statsbudsjettet. (Foto: Renate Tårnes)

– Vanlige arbeidsfolk er de store taperne i statsbudsjettet, mens rikfolk er vinnerne. Samtidig rammes barn, syke og ansatte fordi det blir gitt for lite penger til å drive velferdstjenestene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

07.10.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.10.2020

Hun reagerer på lønnsnedgang, og mener regjeringa øker forskjellen i Norge.

– Det er sterkt provoserende at regjeringa legger opp til at vanlige arbeidsfolk skal få lønnsnedgang neste år, mens de aller rikeste skal få enda mer gjennom kutt i formuesskatt, sier Nord.

Hun viser til at regjeringa kutter skattene med 2,6 milliarder i 2021, og at skattenivået er redusert med rundt 30 milliarder kroner siden Solberg-regjeringa kom til makta.

Fagforbundet har nær 400.000 medlemmer. Mange av dem jobber i de kommunale velferdstjenestene og ved sykehusene.

Rammer ansatte og brukere

Mette Nord mener at overføringene til kommune for 2021  er for små til å møte de store utfordringene skole-, helse- og omsorgstjenestene nå står overfor.

– En vekst i kommunenes frie inntekter på 2 milliarder kroner, er historisk svakt. Dette kommer til å ramme de ansatte og dem som er avhengige av velferdstjenestene, mener Nord.

Hun viser til at åtte av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester. Det går fram av en fersk undersøkelse Sentio har gjennomført på oppdrag fra Fagforbundet. Kommunene oppgir grunnskole, skolefritidsordning, helse og omsorg som de kommunale tjenestene som har fått, eller vil få, reduserte rammer i 2020.

Stortinget må gripe inn

– Dette er dramatisk for velferden til innbyggerne, og det svekker kvaliteten i tjenestene og arbeidsvilkårene til våre medlemmer. Ansatte i helse og oppvekst har hatt høy arbeidsbelastning den seinere tida og de fortjener ikke kutt og mulig nedbemanning på arbeidsplassene, sier Nord.

Hele 44 prosent av kommunene gikk med underskudd i 2019. I år er det anslått at 83 prosent av kommunene vil få en realnedgang i frie inntekter. Den svake kommuneøkonomien er blitt kraftig forverret av ekstra utgifter til koronatiltak.

– Høyreregjeringa gir ikke kommunene mulighet til å sette i gang viktige og nødvendige tiltak som heltidskultur, kompetanseløft og omsorg for demente. Nå må Stortinget gripe inn og sørge for at kommunene kan styrke velferden i Norge, mener Fagforbundets leder.

Se Mette Nord-intervju med VGTV: Økte forskjeller, dypt urettferdig


Skjermdump VGTV

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?