Til hovedinnhold

Tariffavtale er mye mer enn lønn

Våren har sin egen puls, akkurat som tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, andre pågår, mens noen er i anmarsj.

11.05.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.08.2021

Selv om Fagforbundet har aller flest medlemmer i kommunene, er det mange medlemmer som har andre arbeidsgivere med egne tariffavtaler.

Alle skal ha like gode tjenester fra forbundet, og det syder av hektisk aktivitet. Det blir lange dager og netter ved forhandlingsbordet. Vårt viktigste løfte til deg som medlem er at vi gjør alt vi kan for at du skal ha en anstendig lønn og gode pensjons- og arbeidsvilkår.

I oppgjøret for de kommuneansatte klarte vi for første gang på tjue år å bli enige uten hjelp av meklingsmannen. Dessuten klarte vi å enes om et lønnssystem som ivaretar de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med solid realkompetanse fra mange yrkesaktive år.

Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn å leve av.

Arbeidstakere skal ha uttelling for kompetanse, utdanning og ansiennitet. Du skal verdsettes for innsatsen din. Å jobbe handler om å bruke kunnskapen sin, bli verdsatt, bidra, trives og føle trygghet. Derfor bruker vi tariffoppgjørene til å styrke retten til å kreve faste og hele stillinger. 

Og, ikke minst - alle skal ha en trygg alderdom. I hele ditt yrkesaktive liv betaler du en del av lønna di til pensjon. Derfor krever fagbevegelsen at dine pensjonsrettigheter må være en del av din tariffavtale.

I tillegg til de grunnleggende rettighetene for arbeidsfolk; rettferdig lønn, en trygg arbeidsplass og god pensjon, forhandler vi om arbeidstid, overtidsbetaling, rett til ferie, sosiale rettigheter og mye mer.

Tariffoppgjørene gir oss mulighet til å utjevne forskjeller og motvirke ulikhet.

Når dette skrives, er hotell- og restaurantarbeiderne inne i sin tredje streikeuke. De streiker for retten til lokale forhandlinger og ei lønn å leve av. De ansatte i hotell- og restaurantbransjen er dårlig betalt, og de streikende fortjener vår støtte og vår solidaritet.

Å løfte de lavest lønte gir folk mulighet til å forsørge seg sjøl og barna sine. Dette er den beste oppskriften på å forebygge ulikhet, utenforskap og fattigdom.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?