Til hovedinnhold

Fagforbundet skal vise vei

Mette Nord mener at deltidsarbeid er roten til alt ondt.

Mette Nord mener at deltidsarbeid er roten til alt ondt. (Foto: Birgit Dannenberg)

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne politikk for større forskjeller og mer privatisering. Fagforbundet vil jobbe for at flest mulig stemmer fram en annen politikk en regjeringas. På den måten kan vi best bidra til å utvikle kommune-Norge med samarbeid og heltidskultur, med kommuner som driver tjenestene selv og utvikler kvaliteten på sine ansatte og tjenestene de jobber i.

23.07.2018 av Mette Nord
Sist oppdatert: 23.07.2018

Mens regjeringa selger unna felleskapets verdier, privatiserer og splitter opp statlige virksomheter, går kommunene motsatt vei. Det begynner å bli mange historier om kommuner som velger å utføre tjenestene selv. Moss tok tilbake sykehjem, Kragerø rehabiliterer nå vann- og avløpsnettet selv, Oslo fjernet forbudet mot å bygge nye kommunale barnehager, i Alta valgte politikerne å ta renholdet selv og kommuner i hele landet tar renovasjon tilbake i egenregi. Dyktige politikere samarbeider med de ansatte og våre tillitsvalgte, fordi det lønner seg og fordi det gir bedre kvalitet på tjenestene.

Flere kommuner går foran

Kommunene går også foran i å skape heltidskultur. Songdalen og Malvik viser vei for hele kommune-Norge. Mens regjeringen gjør for lite mot sosial dumping og arbeidskriminalitet, dobles antallet kommuner som innfører gode tiltak mot sosial dumping i løpet av 2018. Nesten uten drahjelp fra regjeringen går kommunene foran og gjør jobben selv.

De har utviklet Skiens-modellen, Stord-modellen, Trondheimsmodellen og Oslo-modellen for ett trygt og anstendig arbeidsliv og en ryddig kommunal innkjøpspolitikk. Det er kommunestyrer og fylkesting som leder an i kampen mot sosial dumping.

Det er i kommunene vi finner støtte for Fagforbundets bekymring om bruk av bemanningsbyråer, økt bruk av midlertidige ansettelser og velferdsprofitører. Derfor vedtok kommunestyre etter kommunestyre å følge gammel arbeidsmiljølov. De vedtar å begrense eller avvikle bruk av bemanningsbyråer og kommersielle leverandører i omsorgstjenestene.

Fagforbundet får gjennomslag

Fagforbundet er stolte av vårt politiske gjennomslag, ikke bare i rød-grønne, men også i borgerlig styrte kommuner. Der regjeringa turer fram med ideologiske skylapper, finner høyresida i kommunepolitikken oftere praktiske og gode løsninger i samarbeid med de ansatte. Det er vi glade for.

Likevel er det lettere å få gjennomslag i kommuner der den politiske ledelsen er enige med Fagforbundet. Vi har et godt utgangspunkt. Kommune- og fylkestingsvalg i 2015 ga skifte i mange viktige kommuner. Siden da har over 300 kommuner vært styrt av rød-grønne politikere. Målet i 2019 er å gjøre det minst like bra.

Fagforbundet ønsker å bidra med kandidater fra våre egne rekker. Vi og resten av LO-familien skal bygge opp og fremme kandidater som våre medlemmer kjenner seg igjen i. Vi får de politikerne vi skaper, derfor oppfordrer vi våre tillitsvalgte til å stille seg til disposisjon for partiene. Med erfarne tillitsvalgte som kjenner den kommunale hverdagen, får partiene en verdifull ressurs de fire kommende åra.

Nye krav og ny politikk

Fagforbundet vil gjøre vår del av jobben for valgseire i 2019. Vi skal minne våre medlemmer om alt vi har fått til lokalt i denne perioden, og sammen med dem stille nye krav og utvikle ny politikk.

Vi skal lage fagligpolitiske regnskap, og vise at det gjør en forskjell hvem som styrer. Vi skal bidra med våre forslag i programprosesser og bygge allianser for å sikre størst mulig gjennomslag for Fagforbundets kjernesaker. Det har våre fagforeninger og forbundsregioner god erfaring med fra tidligere. Det er lettere for våre medlemmer å velge parti, når de kjenner partienes politikk og ser Fagforbundets politikk i partienes programmer.

Ingen har et sterkere apparat i kommune-Norge enn Fagforbundet og LO. Det skal vi utnytte til fulle fram mot valget i 2019.

Denne kronikken er på trykk i Dagsavisen 23. juli 2018.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?