Til hovedinnhold

Fag, yrke og ungdomsavdelingen

Avdelinga består av fire fagenheter for det yrkesfaglige arbeidet. Avdelinga bistår og koordinerer saker som gjelder alle fagenhetene på tvers av sektorene. I tillegg har avdelinga ansvar for det administrative arbeidet i Fagforbundet Ung. 

Yrkesseksjonene

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner. De har ansvar for å følge opp alle spørsmål som berører medlemmenes yrkesfunksjon, og påse at de får et godt yrkesfaglig tilbud som medlemmer i Fagforbundet.

Yrkesseksjonene skal arbeide for å styrke yrkesidentitet, status, yrkesetikk og vilkår for de ulike yrkesgruppene, samt utføre politisk påvirkningsarbeid nasjonalt innenfor yrkesseksjonenes ansvarsområde.

Fagforbundet Ung

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Mer enn 40 000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter.

Sektorpolitikk 

Alle yrkesgrupper tilhører en bransje eller en sektor. Avdelingen bistår de politiske organene i følgende bransjer/sektorer:

  • Utdanning - grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.
  • Helse- og omsorgssektoren - medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling med videre.
  • Transportsektoren - om kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten og internasjonalt faglig samarbeid.
  • Vannforsyning og avløpshåndtering - privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold og lov- og regelverk i sektoren.

Ønsker du mer informasjon om Fagforbundet arbeid for fag og yrker?

Gå inn på Fag- og yrkessidene

Kontakt

Portrettbilde av Signe Hananger

Signe Hananger

Leder

Fag, yrke og ungdomsavdelingen

Portrettbilde av Kristine Hansen

Kristine Hansen

Rådgiver sektor/bransjepolitikk

Fag, yrke og ungdomsavdelingen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?