Administrasjon

Fagforbundet nasjonalt har sin administrasjon i Keysergate 15 i Oslo. Fagforbundet har også åtte kompetansesentre med landsmøtevalgte ledere.