Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene. For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-fagarbeidere, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider .

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021

Aktuelt fra yrkesseksjonen

Sterke reaksjoner på statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Fagforbundet reagerer kraftig på at Solberg-regjeringa i utkast til statsbudsjettet for 2020 foreslår å legge ned alle de 237 kommunale kemnerkontorene og overføre skatteoppkrevinga til Skatteetaten. Det er fjerde gang de foreslår dette, og med Krf på laget er det nå en flertallsregjering som fremmer forslaget.

14.10.2019

Seksjonsstyret

Portrettbilde av Trond Finstad

Trond Finstad
AU-medlem. Leder Seksjon kontor og administrasjon
Politisk ledelse

Portrettbilde av Mette Asmyhr

Mette Asmyhr
Leder YKA
Fagforbundet Buskerud

Portrettbilde av Janne Kristin Wik

Janne Kristin Wik
Fagforbundet Trøndelag

Person mangler bilde

Bodil Gjerde
Fagforbundet Sogn og Fjordane

Person mangler bilde

Ella-Britt Strand
Fagforbundet Troms

Seksjonsadministrasjonen

Portrettbilde av Marit Wahlstedt

Marit Wahlstedt
Fagleder
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christina Kårstad

Christina Kårstad
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon