Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter.

I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.

For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider.

Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021

For mer informasjon om nyheter fra yrkesseksjonen kan du lese vårt nyhetsbrev her

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av Trond Finstad

Trond Finstad

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon

Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Mette Asmyhr

Mette Asmyhr

Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Forbundsregion Viken

Portrettbilde av Janne Kristin Wik

Janne Kristin Wik

Yrkesseksjonsleder

Forbundsregion Trøndelag

Portrettbilde av Bodil Gjerde

Bodil Gjerde

Forbundsregion Vestland

Administrasjonen

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung

Fagleder (i foreldrepermisjon)

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christina Kårstad

Christina Kårstad

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen

Rådgiver og prosjektsekretær for "LO for alle"

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Uten kontaktbilde

Lyra Lluka

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon