Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har seksjonene egne fagenheter.

I yrkesseksjonene jobbes det både yrkesfaglig og yrkespolitisk for våre medlemmer innen de ulike yrkesområdene.

For Yrkesseksjon kontor og administrasjon gjelder det blant andre for sekretærer, arkivarer, IKT-ansatte, mellomledere, rådmenn, økonomer og personalmedarbeider.

Nasjonalt jobbes det også mye med påvirkning på utdanningsområdene som omhandler yrkesområdene. I tillegg utarbeider administrasjonen, sammen med faggrupper, faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene.

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021

Aktuelt fra yrkesseksjonen

NAV må styrkast

Fagforbundet reagerer på at høgresida går til nye angrep på velferdsordningane og NAV, samtidig som koronakrisa har ført til at over 200.000 nordmenn no står utan arbeid. Gjennom åtte år har høgreregjeringa innført smålege kutt og usosiale avgifter, mens løyvingane til Nav er reduserte med rundt ein halv milliard kroner.

Se flere artikler

Yrkesseksjonsstyret

Portrettbilde av Trond Finstad

Trond Finstad
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Arbeidsutvalget

Portrettbilde av Mette Asmyhr

Mette Asmyhr
Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Forbundsregion Viken

Portrettbilde av Janne Kristin Wik

Janne Kristin Wik
Yrkesseksjonsleder
Forbundsregion Trøndelag

Portrettbilde av Bodil Gjerde

Bodil Gjerde
Forbundsregion Vestland

Person mangler bilde

Inge Eikeland
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Administrasjonen

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Fagleder (i foreldrepermisjon)
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christina Kårstad

Christina Kårstad
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Christian Danielsen

Christian Danielsen
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Martin Raaen Eidissen

Martin Raaen Eidissen
Rådgiver og prosjektsekretær for "LO for alle"
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Trude Kvaran

Trude Kvaran
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Person mangler bilde

Lyra Lluka
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon