Informasjonsavdelinga

Informasjonsavdelinga har ansvaret for forbundets interne og eksterne kommunikasjon via fagforbundet.no og sosiale medier.

Vi gir informasjonsfaglige råd og lager informasjonsstrategier. Gir opplæring i publisering, skriving og sosiale medier. Vi skriver taler og appeller. Produserer brosjyrer, nyhetsbrev, vervemateriell, tariffmateriell/streikemateriell, løpesedler, kronikker og kampanjer.

OSS Tillitsvalgte, avisa til forbundets tillitsvalgte kommer ti ganger i året. Avdelinga har ansvaret for Grafisk senter i Keysersgate.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Kjell-Erik Kallset

Kjell-Erik Kallset
Kommunikasjonssjef
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Geirmund Jor

Geirmund Jor
Nestleder
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Asle Nærby

Asle Nærby
Grafisk senter
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Randi Tevik

Randi Tevik
Rådgiver
Informasjonsavdelingen

Person mangler bilde

Kjell Olufsen
Grafisk senter
Informasjonsavdelingen

Person mangler bilde

Jan Tore Skjelbek
Rådgiver
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Nils Fredrik Hansen

Nils Fredrik Hansen
Rådgiver
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Ellisiv Solskinnsbakk

Ellisiv Solskinnsbakk
Nettredaktør og nyhetsbrev
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Knut Brobakken

Knut Brobakken
Webmaster
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Marianne Billing

Marianne Billing
Redaktør OSS tillitsvalgte
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Anne Martine Grymyr

Anne Martine Grymyr
Rådgiver, Fagforbundet Ung
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Birgit Dannenberg

Birgit Dannenberg
Rådgiver
Informasjonsavdelingen

Portrettbilde av Renate Tårnes

Renate Tårnes
Rådgiver
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Ingvild Hunsrød

Ingvild Hunsrød
Rådgiver
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Lars Helgerud

Lars Helgerud
Rådgiver
Informasjonsavdelinga

Pressekontakter

Portrettbilde av Kjell-Erik Kallset

Kjell-Erik Kallset
Kommunikasjonssjef
Informasjonsavdelinga

Portrettbilde av Renate Tårnes

Renate Tårnes
Rådgiver
Informasjonsavdelinga