Lov- og avtaleverksavdelingen

Avdelingen omfatter forhandlingsenheten, forbundsadvokatene, omstillingsenheten og elleve kompetansesentre. 

Forhandlingsenheten

Forhandlingsenheten bistår forhandlingsutvalgene ved lønnsforhandlinger. Enheten har også praktisk ansvar for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved tariffoppgjørene, og har også ansvaret for å koordinere arbeidet dersom Fagforbundet havner i en streik.

Forbundsadvokatene

En viktig medlemsfordel i Fagforbundet er tilgang til juridisk bistand som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre. Advokatene har kjennskap til både privat og offentlig sektor. Forbundets advokater har faglig kompetanse til å gjennomføre rettsprosesser helt fram til Høyesterett.

Omstillingsenheten

Fagforbundets omstillingsenhet jobber med omstillingsprosesser, rekommunalisering, konkurranseutsetting og trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi kan hjelpe foreninger i disse prosessene med praktisk råd og veiledning.

Kompetansesentrene

Fagforbundet har åtte kompetansesentre. De skal gi faglig støtte, og hjelpe fagforeninger som trenger bistand i forhandlinger og tvistesaker. De skal også hente inn juridisk hjelp fra forbundsadvokatene når det trengs.
 

Kontaktliste

Portrettbilde av Pål Skarsbak

Pål Skarsbak
Leder
Lov- og avtaleverksavdelingen

Portrettbilde av Tone Faugli

Tone Faugli
Leder
Forhandlingsenheten og forbundsadvokatene

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Leder
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag
Spesialrådgiver, pensjon
Forhandlingsenheten