Politikk og samfunnsavdelingen

Fagforbundets samfunnsengasjement er bredt. Administrativt har forbundet rådgivere som håndterer de forskjellige områdene, fra økonomiske analyser og utredninger, til å svare på høringer.

Samfunnskontakt: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets valgte ledelses kontakt med politiske partier, Storting, regjering, kommunestyrer og fylkesting.

Samfunnsøkonomi: I avdelingen utføres økonomiske analyser på områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt. 

Utredning: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets arbeid med høringer. Forbundets høringssvar går enten via LO eller direkte til høringsinstansen.

Pensjonistarbeidet: Avdelingen har det administrative ansvaret for forbundets arbeid med organisering av pensjonistarbeidet.

Nordområdesekretariatet har det administrative ansvaret for Fagforbundets engasjement i nordområdene. 

Kontaktliste

Portrettbilde av Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul
Leder
Politikk og samfunn

Portrettbilde av Hans Martin Aase

Hans Martin Aase
Politikk og samfunn