Til hovedinnhold

Politikk- og samfunnsavdelingen

Fagforbundets samfunnsengasjement er bredt. Administrativt har forbundet rådgivere som håndterer de forskjellige områdene, fra økonomiske analyser og utredninger, til å svare på høringer.

Samfunnskontakt: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets valgte ledelses kontakt med politiske partier, Storting, regjering, kommunestyrer og fylkesting. Har også ansvaret for det faglig-politiske arbeidet og Fagforbundets valgkampengasjement.

Samfunnsøkonomi: I avdelingen utføres økonomiske analyser på områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt. 

Utredning: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets arbeid med høringer. Forbundets høringssvar går enten via LO eller direkte til høringsinstansen.

Sykehuskontoret har ansvaret for koordineringen av sykehusarbeidet i Fagforbundet slik at vi sikrer oversikt, følger opp at kunnskap og informasjon flyter riktig i organisasjonen.

Pensjonistarbeidet: Avdelingen har det administrative ansvaret for forbundets arbeid med organisering av pensjonistarbeidet.

Nordområdesekretariatet har det administrative ansvaret for Fagforbundets engasjement i nordområdene. 

Internasjonalt sekretariat har ansvaret for det utstrakte intarnasjonale engasjementet samarbeidet Fagforbundet har verden over, inkludert samarbeidet med Norsk Folkehjelp i Midt-Østen og Laos, og barnebyen i Angola. 

Ta kontakt med politikk- og samfunnsavdelingen

Portrettbilde av Trond Jensrud

Trond Jensrud

Leder

Politikk- og samfunnsavdelinga

Portrettbilde av Hans Martin Aase

Hans Martin Aase

Nestleder

Politikk og samfunnsavdelinga

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?