Politikk- og samfunnsavdelingen

Fagforbundets samfunnsengasjement er bredt. Administrativt har forbundet rådgivere som håndterer de forskjellige områdene, fra økonomiske analyser og utredninger, til å svare på høringer.

Samfunnskontakt: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets valgte ledelses kontakt med politiske partier, Storting, regjering, kommunestyrer og fylkesting. Har også ansvaret for det faglig-politiske arbeidet og Fagforbundets valgkampengasjement.

Samfunnsøkonomi: I avdelingen utføres økonomiske analyser på områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt. 

Utredning: Avdelingen har ansvaret for Fagforbundets arbeid med høringer. Forbundets høringssvar går enten via LO eller direkte til høringsinstansen.

Sykehuskontoret har ansvaret for koordineringen av sykehusarbeidet i Fagforbundet slik at vi sikrer oversikt, følger opp at kunnskap og informasjon flyter riktig i organisasjonen.

Pensjonistarbeidet: Avdelingen har det administrative ansvaret for forbundets arbeid med organisering av pensjonistarbeidet.

Nordområdesekretariatet har det administrative ansvaret for Fagforbundets engasjement i nordområdene. 

Internasjonalt sekretariat har ansvaret for det utstrakte intarnasjonale engasjementet samarbeidet Fagforbundet har verden over, inkludert samarbeidet med Norsk Folkehjelp i Midt-Østen og Laos, og barnebyen i Angola. 

Ta kontakt med politikk- og samfunnsavdelingen

Portrettbilde av Hans Martin Aase

Hans Martin Aase

Konstituert leder

Politikk og samfunnsavdelinga

Portrettbilde av Andreas Olsen

Andreas Olsen

Konstituert nestleder

Politikk og samfunnsavdelinga

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?