Til hovedinnhold

Politikk- og samfunnsavdelingen

Fagforbundets samfunnsengasjement er bredt. Administrativt har forbundet rådgivere som håndterer ulike politiske områder, utfører økonomiske analyser og utredninger, svarer på høringer, tilrettelegger for samfunnskontakt, koordinerer forbundets internasjonale engasjement og ivaretar pensjonistarbeidet.

Avdelingen består av fire enheter:

Enhet for politisk rådgivning har ansvar for det faglig-politiske arbeidet, valgkamp og samfunnskontaktarbeidet. Enheten har sammen med enhet for strategi og samfunnsutredning ansvar for høringer, politisk utredning og taleskrivning.

Enhet for strategi og samfunnsutvikling svarer på høringer, utfører utredninger og økonomiske analyser på områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt. Enheten koordinerer også forbundets arbeid med opp mot EØS-avtalen og statsbudsjettet.

Enhet for sykehus har ansvaret for koordineringen av sykehusarbeidet i Fagforbundet slik at vi sikrer oversikt, følger opp at kunnskap og informasjon flyter riktig i organisasjonen. Enheten har også ansvaret for forbundets arbeid med organisering av pensjonistarbeidet.

Enhet for internasjonalt har ansvaret for det utstrakte internasjonale engasjementet og samarbeidet Fagforbundet har verden over. Dette inkluderer samarbeidet med Norsk Folkehjelp i Palestina,  Libanon og Sør-Sudan, og vår SOS-barneby i Angola. I tillegg ligger det administrative ansvaret for Nordområdesekretariatet i enheten.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?