Til hovedinnhold

Driftsenheter

Driftsenheter

Fagforbundets administrasjon består av en rekke driftsenheter som sørger for at medlemmene får svar og hjelp, og at hele organisasjonen fungerer både teknisk og økonomisk.

 

Internservice

Internservice har 16 medarbeidere som har ansvaret for drift av kantine, renhold, posten og Fagforbundets lokaler, inkludert inventar og utstyr, i Keysersgate 15. Enheten har også ansvar for den fysiske sikkerheten og tjenesteleilighetene til Fagforbundet.

Økonomienheten

Økonomienheten har ansvar for å føre Fagforbundets regnskap samt kjøre lønn og reiseregninger. Enheten har også ansvar for regnskap og lønn for LO Kommune og For velferdsstaten samt Fagforbundet Viken. Koordinering av forbundets budsjett samt budsjettoppfølging er også økonomienhetens ansvar.

Enheten gir også råd og støtte på økonomiområdet samt videreutvikling av økonomirutiner og retningslinjer. 

Servicesenteret

Servicesenteret har ansvaret for medlemshjelpen, der du som medlem kan få svar på det du lurer på og kontakt med riktig tillitsvalgt eller fagforening. Forsikringssekretariatet kan hjelpe deg med forsikringsspørsmål. Medlemsregisteret, resepsjonen og arkivet ligger også til servicesenteret. 

IKT-hjelp

Avdeling for digitale tjenester og teknologi drifter og administrerer det meste av telefoni og IKT-relaterte tjenester, funksjoner og utstyr ved samtlige av Fagforbundets lokasjoner – fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.

Kontakt FF-hjelp; 23 06 45 55, ff-hjelp@fagforbundet.no

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?