Til hovedinnhold

Møt Eirin Halvorsen Lillehof

På forrige møte fikk styret hilse på foreningens nye kontakt i forbundsadvokatene.

15.12.2020 av Henriette Sandvik
Sist oppdatert: 23.03.2021

Eirin Halvorsen Lillehof er advokat og har jobbet hos Forbundsadvokatene siden 2012.

Eirin er tilgjengelig dersom et medlem, i samråd med foreningskontakt og kompetansesenter, trenger bistand.

Dersom et medlem trenger bistand er det altså først og fremst foreningskontakten som skal bistå. Du kan finne din foreningskontakt her, men dersom foreningskontakten og kompetansesenteret vurderer saken slik at det trengs, kan Eirin kontaktes. 

I tilfeller der tid er en kritisk faktor kan sekretariatet kontaktes. Da er det sekretariatet som avklarer videre med avdelingen for lov- og avtaleverk behovet for videre juridisk bistand.

Har du spørsmål omkring dette kan du kontakte sekretariatsleder Henriette Sandvik (henriette.sandvik@fagforbundet.no

 

Utdrag fra retningslinjene for bistand:

Hva gjør medlemmet når hun/han har behov for bistand fra Fagforbundet?

1) Medlemmet kontakter sin foreningskontakt. Foreningskontakten veileder og bistår medlemmet så langt det går. Foreningskontakten kan kontakte regionens Kompetansesenter for veiledning i saken. Hvis medlemmet har behov for bistand utover en telefonsamtale med foreningskontakt skal det gis beskjed til sekretariatet. Medlemmet må gi samtykke om at man kan ta saken videre til Kompetansesenteret og at sekretariatet informeres. Sekretariatet skal settes på kopi ved henvendelser til Kompetansesenteret.

2) Er saken for kompleks for foreningskontakten oversendes den til Kompetansesenteret. Kompetansesenteret holder sekretariatet orientert om hvilke saker de får inn og når saken er avsluttet.

3) Kompetansesenteret avgjør om saken skal tas videre til forbundsadvokatene.

I tilfeller der tid er en kritisk faktor kan sekretariatet kontaktes. Sekretariatet avklarer videre med avdelingen for lov- og avtaleverk behovet for videre juridisk bistand.

 

Retningslinjene kan du laste ned og lese her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?