Til hovedinnhold

Tillitsreformen

Tillitsreformen - vi har alle hørt snakk om det, men vet vi egentlig hva det innebærer?

13.01.2022 av Henriette Sandvik
Sist oppdatert: 24.03.2022

Tillitsreformen er, svært kort fortalt, en reform som bygger på tre hovedpilarer (LO’s tillitsreform):

  • Tillit mellom partene i arbeidslivet
  • Tillit til de ansattes kompetanse og faglighet
  • Tillit mellom politikere, ansatte og innbyggere

Men hvordan dette skal se ut i praksis, er fortsatt et spørsmål som skal besvares. Og spørsmålet skal besvares i samme ånd som reformen, nemlig gjennom samtaler og samarbeid i og med alle ledd.

I denne artikkelen har vi forsøkt å samle informasjon som kan gi våre medlemmer et bedre bilde av reformen og potensielle effekter av den. 

 

Podcast om tillitsreformen produsert av KS:

Her finner du en lenke til en podkast som gir en enkel og grei innføring i hva man snakker om når man snakker tillitsreform.

 

Ønsker du å gjøre et dypdykk i tematikken kan du finne mer informasjon i det følgende;

Sintef har laget en rapport for Fagforbundet; en oppsummering av forskning og teori i tilknytning til tillitsarbeidet. Dette er rapporten «Arbeidsfaglige perspektiver på tillit i norsk offentlig arbeidsliv» (Rapport 2020-00463): https://www.sintef.no/contentassets/0b85a0f86a494661b9b6d0e8506d2d1b/sintef-rapport-arbeidsfaglige-perspektiver-pa-tillitsskapende-prosesser-i-norsk-offentlig-arbeidsliv.pdf

Agenda har laget et notatet «Tillitsreform på norsk»: https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/medias/notat_tillitsreform_i_offentlig_sektor_2021__1613493662272.pdf

Her kan du lese notat utarbeidet av LOs tillitsutvalg for å følge opp LO-kongressens vedtak om tillitsreform i offentlig sektor. tillitsreform-i-offentlig-sektor-v1.pdf (lo.no)

 

Har du noen innspill eller spørsmål til denne tematikken, send det gjerne til henriette.sandvik@fagforbundet.no 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?