Til hovedinnhold

Hovedtariffoppgjøret 2022

Alle Fagforbundets medlemmer gis mulighet til å fremme synspunkter og forslag inn mot hovedtariffoppgjøret i 2022. Les mer her om hvordan du gjør dette.

30.06.2021 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 24.03.2022

I 2022 er det nytt hovedoppgjør og som medlem i Fagforening for rådmenn og andre ledere gis du anledning til å komme med innspill til hva fagforeningen skal sende av krav til videre behandling i Fagforbundet. 

I oversendelsen av innspill ber vi om at det refereres til navn på overenskomst, kapittel, overskrift, paragraf (§). Er det endringer i tekst ber vi om at endringene kommer tydelig frem i innspillet ved at både originaltekst og forslag til ny tekst/ordlyd sendes inn. Er det en ny bestemmelse, må det angis hvor i overenskomsten du mener den hører hjemme.

Innspillene sendes til din foreningskontakt innen 25.august 2021.

Lurer du på hvem som er din foreningskontakt kan du se oversikten her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?