Til hovedinnhold

Nyheter

Spørsmål og svar for deg som er student

Det er usikre tider for mange. Mange av våre studentmedlemmer kontakter oss nå med spørsmål om praksis, personlig økonomi og så videre. Her finner dere svar på en del og vi vil oppdatere fortløpende. Trenger du bistand ta kontakt med din lokale fagforening.

Victoria De Oliveira, nestleder og studentansvarlig i Fagforbundet Ung.

Fagforbundet Ung krever at studentene får fullføre utdannelsen sin og kompensert for bortfall av inntekt

Det er usikre tider for mange, også studentene. – Mange av våre studentmedlemmer kontakter oss nå med spørsmål om hva som skjer med praksis, personlig økonomi og lignende. Både jeg, studentkontakter i regionene og ungdomstillitsvalgte snakker med mange frustrerte studenter, sier nestleder og studentansvarlig i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

Ove.

Fagforbundets barneby forberedt på korona

Fagforbundets SOS-barneby i Angola innfører i likhet med barnebyer over hele verden smitteforebyggende tiltak. De følger rådene fra WHO og lokale myndigheter. Nasjonaldirektør for SOS barnebyer i Angola, Afonso Castro er bekymret for barna.

Gerd Øiahals, Postkom

Avtale for å unngå permitteringer i Posten Norge

Fagforbundet og Posten Norge har inngått en avtale om at medarbeidere kan leies ut mellom selskapene i Posten Norge. Utfordringen til Posten er at deler av virksomheten opplever dramatisk nedgang, mens andre deler opplever økt etterspørsel. Hensikten er å sørge for at medarbeiderne blir brukt der behovet er størst, og at vi dermed unngår permitteringer.

Elise Tunstrøm på Oslo Arkitekturtrienale 2019 der hun holdt en workshop i samarbeid med Growlab Oslo om Urban Scenograhpy.

Innlegg fra en frilanser: Kulturarbeid satt på vent

Jeg jobber i kulturbransjen, en bransje som nå er hardt rammet av pandemien som herjer. Jeg er både frilanser som scenekunstner og har en deltidsstilling som publikumsvert for å få økonomien til å gå rundt. Ettersom alt jeg jobber med baserer seg på å samle mange mennesker sammen, så ble alt mitt levebrød satt på vent forrige uke.

Turnusen gjør ansatte illrøde

Vis din stolthet med Fagforbundets profilbilde-­rammer!

Fagforbundet organiserer mange ulike yrkesgrupper. Vis din solidaritet og stolhet på Facebook med en av våre profilbilde-rammer!

LO-leder Hans Christian Gabrielsen, og NHO-leder Ole Erik Almlid.

Både LO og NHO vil sikre pensjon for permitterte

La permitterte blir stående i tjenestepensjonsordningen, selv om de ikke skulle ha rett til det etter ordinære regler. Dette er LO og NHOs krav til regjeringen i Korona-krisa.

Illustrasjonsfoto.

Ny overtidsavtale sikrer rettighetene til ansatte i private virksomheter i LO/NHO

NHO og Fagforbundet har blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid. Fagforbundet har adgang til å avtale utvidede rammer for overtidsarbeid. Avtalen gjelder alle NHOs medlemsvirksomheter innenfor overenskomst 453, Pleie- og omsorgsoverenskomsten (481) og Ambulanseoverenskomsten (118).

Sigmund Eidem, foretakstillitsvalgt, Helse Midt-Norge.

Tillitsvalgte er tatt inn i ledergruppa for å håndtere koronakrisa

På St. Olavs hospital i Trondheim har nå tillitsvalgte gått inn i ledergruppen. – Ledelsen har forstått viktigheten og nytten av samarbeidet med de tillitsvalgte. Jobben vi alle har i å ta vare på pasientene som kommer inn, samtidig som vi trygger de ansatte har blitt forenklet, forteller Sigmund Eidem som er foretakstillitvalgt for Fagforbundet.

Illustrasjonsbilde.

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

Britt Holand, hjelpepleier i hjemmetjenesten i bydel Østensjø i Oslo

Står på for hjemmetjenesten i Oslo

Mediene melder om manglende smittevernutstyr for hjemmetjenesten og høyt arbeidspress. Hjelpepleier Britt Holand i bydel Østensjø rapporterer om ansatte som strekker seg langt for å nå fram med medisiner, hjelp og omsorg.

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, er klar for at postansatte kan overta nye oppgaver under koronakrisen.

Posten vil gjerne stille opp under koronakrisen

Fagforbundet Post og finans, som organiserer de postansatte, er positiv til at Posten kan ta på seg nye oppgaver i forbindelse med koronautbruddet. – Alle må bidra i den krisen vi nå har. Vi er stolte av alle våre medlemmer som nå stiller opp i en vanskelig situasjon, uttaler Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans.

Slipper foreldrebetaling i stengte barnehager og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Fagforbundets leder, Mette Nord.

Åpner for at kommune­ansatte kan jobbe mer

Fagforbundet ser behov for å kunne legge om arbeidsplaner og at det er behov for å jobbe mer for at kommunene kan holde hjulene i gang under koronapandemien. - Vi må ivareta de ansatte som gjør en kjempeinnsats i disse dager, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Sikrer nødløsninger til frilansere og selvstendig næringsdrivende (vg.no)

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at frilanserne skal få midlertidige nødløsninger, og skal slippe å vente i 17 dager etter bortfall av inntekter, skriver VG. Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag.

Nokre av medlemmane i fagforeiningsstyret

Utvida mulighet til bruk av overtid for ansatte i staten

Partene i staten har inngått avtale om blant annet å utvide muligheten for bruk av overtid, og sette tilside bestemmelsene om kjernetid i første omgang fram til 30. april.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Kontingentfritak for de som er permitterte eller uten inntekt

Mange av Fagforbundet sine medlemmer er blitt permitterte, eller har mistet muligheten for inntekt på grunn av stenging av ulike bransjer. – Vi gir kontingentfritak for å lette hverdagen for de av våre medlemmer som har bortfall av inntekt, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere får koronakompensasjon

Stortinget har vedtatt en rekke midlertidige ordninger for å hjelpe selvstendig næringsdrivende og frilansere som opplever bortfall av inntekt på grunn av korona-situasjonen.

Illustrasjonsfoto.

Fagforbundet har inngått avtale med Virke om utvidede rammer for overtid

Fagforbundet har inngått avtale med arbeidsgiverforeningen Virke om utvidede rammer for overtidsarbeid som følge av koronaepidemien. Avtalen gjøres gjeldende for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, samt innenfor BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet fornøyd med Stortingets krisepakke

– Fagforbundet er fornøyd med at Stortinget kom fram til en krisepakke i løpet av helgen som både sikrer næringslivet bedre muligheter for å unngå konkurs og samtidig som den har en vesentlig bedre sosial profil overfor arbeidstakere som rammes, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?