Når du blir rammet av ulike korona-tiltak

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. 

Les LO-advokatenes gjennomgang de vanligste problemstillingene rundt dette. 

For tillitsvalgte

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om hvordan utfordringer knyttet til bemanning og økt pasientpågang på sykehus skal håndteres

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og arbeidstakerorganisasjonene har laget en felles uttalelse om hvordan kommunene og fylkeskommunene skal sikre innbyggerne og drift av kritiske oppgaver og infrastruktur

Også ansatte i staten og ideell sektor kan måtte jobbe mer. Arbeidstakerorganisasjonene har laga avtaler for å utvide muligheten til bruk av overtid for ansatte i sykehuskommuner og fylkeskommunerstaten og ideell sektor (Virke).   

Det er også laga avtaler for å unngå permitteringer i blant annet Posten og private barnehager (PBL).

Vi vil komme med informasjon om forhold knyttet til andre yrkesgrupper.

Helsemyndighetenes råd

Helsemyndighetenes råd (12.03.20) er at alle som ikke utfører kritisk viktige samfunnsfunksjoner skal holde seg hjemme. Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Det samme gjelder frisørsalonger, bade- og idrettsanlegg og kulturarrangementer. Rektorer og barnehagestyrere har fått pålegg om å lage tilbud til barn av helsepersonell og andre som jobber med samfunnskritiske oppgaver, slik at disse kan fortsette å gjøre jobben sin. 

Det er mulig å få utvidet antall sykedager med barn.

Helsepersonell forbys å reise til utlandet og alle oppfordres til å unngå fritidsreiser. Kollektivtransport fortsetter å gå, men det oppfordres til å unngå offentlig transport hvis du kan. 

Unnlat å besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.). 

Tiltakene gjelder i første omgang fra 12.03.20 kl 18.00 fram til og med 26. mars.