Koronainformasjon

Aktuelt

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole er oppdatert og Fagforbundet er fornøyd med at det er kommet egne veiledere for ungdomsskole, videregående og voksenopplæringa. – Vi opplever derimot at veilederne fortsatt ikke er tilpasset ansvaret og alle de ulike oppgavene de ansatte må utøve i oppvekstsektoren, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Se alle nyhetssaker

Vi må åpne samfunnet på en trygg måte

Regjeringa legger opp til gradvis å lette på koronatiltakene. Fagforbundet er positive til en gradvis åpning, under forutsetning at smitteverntiltak er på plass for å trygge både ansatte og kunder og brukere.

Derfor er Fagforbundet positive til at barnehager og skoler åpner igjen, spesielt med hensyn til sårbare grupper. Men mener dette ikke kan gjøres før det er på plass tiltak og opplæring for forsvarlig smittevern, for å trygge barn, foresatte og ansatte. 

Barnehager åpnes fra 20. april, det gjør også helsefaglige virksomheter med en-til-en kontakt, dersom det utarbeides bransjestandarder for smittevern.

Fra 27. april åpnes småskolen og SFO, samt en delvis åpning av videregående skoler (for elever i yrkesfaglige løp), fagskoler, høgskoler og universiteter dersom det er smittevernfaglig forsvarlig.

Virksomheter med en-til-en-kontakt, som frisører, hudpleie og massasje kan gjenåpne den 27. april. Forutsetningen er at det lages en bransjestandard for smittevern, og at virksomhetene oppfyller krav om smitteverntiltak. Les mer om hvilke tiltak Frisørenes fagforening mener må være på plass før åpning. 

Når du blir rammet av ulike korona-tiltak

Det aller viktigste du kan gjøre dersom du mener arbeidsgiver gjør feil, eller kommer med krav eller tiltak som du mener ikke er riktig er å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er hen som vet hva som er innafor lover og regler, og kan ta opp saken med arbeidsgiver. Hvis du ikke vet hvem som er din tillitsvalgte kan du finne ut det ved å logge deg inn på https://medlem.fagforbundet.no eller søke opp fagforeninga di her.

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. Les LO-advokatenes gjennomgang de vanligste problemstillingene rundt dette. 

Rettigheter, avtaler og andre tiltak

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningene har blitt enige om hvordan arbeidslivet skal møte koronaepidemien på to måter; gjennom felles uttalelser og avtaler knyttet til overtid, forskjøvet arbeidstid og endring av arbeidsplaner. 

Det er også laga avtaler for å unngå permitteringer i blant annet Posten og private barnehager (PBL).

Les helsemyndighetenes anbefalinger for helsepersonell og andre offentlige aktører.

Når du blir rammet av ulike korona-tiltak

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. 

Les LO-advokatenes gjennomgang de vanligste problemstillingene rundt dette. 

For tillitsvalgte

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om hvordan utfordringer knyttet til bemanning og økt pasientpågang på sykehus skal håndteres

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og arbeidstakerorganisasjonene har laget en felles uttalelse om hvordan kommunene og fylkeskommunene skal sikre innbyggerne og drift av kritiske oppgaver og infrastruktur

Også ansatte i staten og ideell sektor kan måtte jobbe mer. Arbeidstakerorganisasjonene har laga avtaler for å utvide muligheten til bruk av overtid for ansatte i sykehuskommuner og fylkeskommunerstaten og ideell sektor (Virke).   

Det er også laga avtaler for å unngå permitteringer i blant annet Posten og private barnehager (PBL).

Vi vil komme med informasjon om forhold knyttet til andre yrkesgrupper.

Helsemyndighetenes råd

Helsemyndighetenes råd (12.03.20) er at alle som ikke utfører kritisk viktige samfunnsfunksjoner skal holde seg hjemme. Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Det samme gjelder frisørsalonger, bade- og idrettsanlegg og kulturarrangementer. Rektorer og barnehagestyrere har fått pålegg om å lage tilbud til barn av helsepersonell og andre som jobber med samfunnskritiske oppgaver, slik at disse kan fortsette å gjøre jobben sin. 

Det er mulig å få utvidet antall sykedager med barn.

Helsepersonell forbys å reise til utlandet og alle oppfordres til å unngå fritidsreiser. Kollektivtransport fortsetter å gå, men det oppfordres til å unngå offentlig transport hvis du kan. 

Unnlat å besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.). 

Tiltakene gjelder i første omgang fra 12.03.20 kl 18.00 fram til og med 26. mars.