Vi må åpne samfunnet på en trygg måte

Regjeringa legger opp til gradvis å lette på koronatiltakene. Fagforbundet er positive til en gradvis åpning, under forutsetning at smitteverntiltak er på plass for å trygge både ansatte og kunder og brukere.

Derfor er Fagforbundet positive til at barnehager og skoler åpner igjen, spesielt med hensyn til sårbare grupper. Men mener dette ikke kan gjøres før det er på plass tiltak og opplæring for forsvarlig smittevern, for å trygge barn, foresatte og ansatte. 

Barnehager åpnes fra 20. april, det gjør også helsefaglige virksomheter med en-til-en kontakt, dersom det utarbeides bransjestandarder for smittevern.

Fra 27. april åpnes småskolen og SFO, samt en delvis åpning av videregående skoler (for elever i yrkesfaglige løp), fagskoler, høgskoler og universiteter dersom det er smittevernfaglig forsvarlig.

Virksomheter med en-til-en-kontakt, som frisører, hudpleie og massasje kan gjenåpne den 27. april. Forutsetningen er at det lages en bransjestandard for smittevern, og at virksomhetene oppfyller krav om smitteverntiltak. Les mer om hvilke tiltak Frisørenes fagforening mener må være på plass før åpning. 

Når du blir rammet av ulike korona-tiltak

Det aller viktigste du kan gjøre dersom du mener arbeidsgiver gjør feil, eller kommer med krav eller tiltak som du mener ikke er riktig er å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er hen som vet hva som er innafor lover og regler, og kan ta opp saken med arbeidsgiver. Hvis du ikke vet hvem som er din tillitsvalgte kan du finne ut det ved å logge deg inn på søke opp fagforeninga di her.

Når arbeidsgivere sender folk hjem, du blir satt i karantene eller skoler og barnehager stenger kan det være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. Les LO-advokatenes gjennomgang de vanligste problemstillingene rundt dette. 

Rettigheter, avtaler og andre tiltak

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningene har blitt enige om hvordan arbeidslivet skal møte koronaepidemien på to måter; gjennom felles uttalelser og avtaler knyttet til overtid, forskjøvet arbeidstid og endring av arbeidsplaner. 

Det er også laga avtaler for å unngå permitteringer i blant annet Posten og private barnehager (PBL).

Les helsemyndighetenes anbefalinger for helsepersonell og andre offentlige aktører.