Nyheter

Klubbmøte i Breim barnehage

Sak på klubbmøte Lokale forhandlinga 2021.

09.07.2021

Årsmøte 2021

Årsmøteprotokoll

08.03.2021

Årsmøte

28.januar Kinosalen i Trivselhagen

19.01.2021

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte

Liv Ingunn Holvik Tillitsvald for våre medlemmar på Firda VGS.

04.02.2020

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-149147

Marit-Karin Heltne Tillitsvald for våre medlemmar innan miljøarbeidartenesta

22.11.2019

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-149043

Eva Sæterøy Tillitsvald for våre medlemmar innan skule og sfo

12.11.2019

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-149042

Ruth Fuglestrand Tillitsvald for våre medlemmar i Breim barnehage

12.11.2019

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-148895

Anne-Lise Hauge Tillitsvald for våre medlemmar på Oreteigen

18.10.2019

Presentasjon av våre plasstillitsvalgte-148894

Kersti Frøystad Tillitsvald for våre medlemmar i 1.etg. ved Gloppen Oms.sent. og Gloppen kommunale kjøkken

18.10.2019

Medlemstur 2019

I år går turen til Kleppenes gard.

30.07.2019

Tariff 2019

Lønnsoppgjeret for dei tilsette i kommunane sikrar Fagforbundet sine medlemmar kjøpekraftsutvikling, ein god likelønnsprofil og god kompetanse. Resultatet er i tråd med Fagforbundets krav. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, der partene vanligvis berre forhandlar om lønnstillegg. Fagforbundet er ein del av LO Kommune, som forhandla for i underkant av 200 000 medlemmar i Kommune-Norge.

12.04.2019